Włostka

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Włostka

Bryoria
Brodo & D. Hawksw.
Włostka – fragment plechy.Fot. Dariusz Kubiak.
Włostka – fragment plechy.
Fot. Dariusz Kubiak.
Systematyka
Królestwo grzyby
Gromada grzyby workowe
Klasa miseczniaki (Lecanoromycetes)
Rząd misecznicowce
Rodzina tarczownicowate
Rodzaj włostka
Synonimy

Włostka (Bryoria Brodo & D. Hawksw.) – rodzaj zlichenizowanych grzybów workowych (porostów) z rodziny tarczownicowatych (Parmeliaceae), rzędu misecznicowców (Lecanorales).

Plecha

Plecha jest krzaczkowata, o nitkowatych, zwykle silnie porozgałęzianych plechach, przeważnie luźno zwisających, czasem odstających, przyczepionych do podłoża nasadą. Owocniki (apotecja) wytwarzane są bardzo rzadko.

Na świecie znanych jest ok. 79 gatunków włostek, w Polsce rosło ich kilkanaście, jednak ze względu na bardzo dużą wrażliwość na zanieczyszczenie powietrza wiele z nich od dawna nie było już obserwowanych, a niektóre prawdopodobnie wyginęły.

Rozmieszczenie i ekologia

Włostki rosną na korze drzew liściastych i iglastych, na martwym drewnie oraz, sporadycznie, na ziemi. Niektóre gatunki wykazują szczególne przywiązanie do starych lasów o charakterze naturalnym (relikty puszczańskie).

Na Warmii i Mazurach stwierdzono dotychczas występowanie pięciu gatunków z tego rodzaju. Odróżnienie poszczególnych taksonów nie jest łatwe i wymaga pomocy specjalistów.

Wartość użytkowa

Wszystkie gatunki z rodzaju Bryoria są w Polsce objęte ochroną ścisłą. Jednocześnie są porostami zagrożonymi wymarciem – poszczególnym gatunkom przypisano różne kategorie zagrożenia.

Ciekawostki

W ostatnich latach w wielu miejscach kraju obserwuje się rekolonizację przez najpospolitszy gatunek włostki – Bryoria fuscescens. Gatunek ten szczególnie często osiedla się na martwym drewnie i na korze modrzewi.

Zobacz też

pl.wikipedia.org, Usnea [21.04.2014]
mycobank.org [21.04.2014]

Bibliografia

Cieśliński Stanisław, Atlas rozmieszczenia porostów (Lichenes) w Polsce Północno-Wschodniej, "Phytocoenosis. Supplementum Cartographiae Geobotanicae" 2003, vol. 15.
Cieśliński Stanisław, Czyżewska Krystyna, Fabiszewski Jerzy, Czerwona lista porostów w Polsce. Red list of the lichens in Poland, [w:] Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Red lists of plants and fungi in Poland, red. Zbigniew Mirek, Kazimierz Zarzycki, Władysław Wojewoda i Zbigniew Szeląg, Kraków 2006, s. 71–89.
Czyżewska Krystyna, Cieśliński Stanisław, Porosty – wskaźniki niżowych lasów puszczańskich w Polsce, "Monographiae Botanicae" 2003, z. 91, s. 223–239.
Fałtynowicz Wiesław, Porosty w lasach. Przewodnik terenowy dla leśników i taksatorów, Warszawa 2012.