Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja z dnia 16:55, 1 kwi 2015 autorstwa LPF (dyskusja | edycje) (Bibliografia)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacja, szukaj
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

W-MODR logo.jpeg
logo W-MODR w Olsztynie
Przedmiot działalności: prowadzenie działalności doradczej, informacyjnej i szkoleniowej w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego
Adres: ul. Jagiellońska 92
10-356 Olsztyn
E-mail: sekretariat@w-modr.pl
Telefon: (089) 535 76 84
Strona internetowa: www.w-modr.pl

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie – instytucja działająca na rynku rolnym, której celem jest prowadzenie doradztwa rolniczego, obejmującego działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

Informacje ogólne

Instytucje doradztwa rolniczego funkcjonują w trójkącie: badania naukowe – doradztwo – praktyka rolnicza. W Polsce umocniły się Ośrodki Doradztwa Rolniczego, które są najważniejszymi instytucjami zajmującymi się przenoszeniem wyników badań naukowych do praktyki. W tym obszarze współdziałają z rolnikami i stanowią bezpośrednie otoczenie agrobiznesu [1].

Przez dziesięciolecia działalność doradcza koncentrowała się w Polsce na przekazywaniu rolnikowi nowych metod produkcji i wyrabianiu w nim umiejętności wykonywania określonych prac. Było to zatem doradztwo fachowe. W doświadczenia krajów wysoko rozwiniętych wynika, że coraz większego znaczenia nabiera doradztwo ekonomiczne, ponieważ największym problemem rolnika jest znalezienie rynku zbytu dla wytwarzanych przez niego produktów [2].

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie działa na podstawie ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2013 r. poz. 474) oraz statutu nadanego Uchwałą Nr 63/833/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 grudnia 2013 r.

Zadaniem Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie jest prowadzenie doradztwa rolniczego obejmującego działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich[3].

Działalność W-MODR obejmuje doradztwo, szkolenia i informowanie w szczególności w zakresie:

 • systemów agrotechnicznych i technologicznych,
 • rozwiązywania organizacyjno-ekonomicznych problemów w gospodarstwach rolnych,
 • rolnictwa ekologicznego i programów rolno-środowiskowych,
 • kodeksu dobrej praktyki rolniczej i produkcji integrowanej,
 • rozwoju małej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,
 • promowania agroturystyki i walorów województwa warmińsko-mazurskiego,
 • unowocześniania wiejskiego gospodarstwa domowego,
 • informowania o źródłach pomocy finansowej ze środków pochodzących z funduszy UE i innych instytucji krajowych lub zagranicznych,
 • planowania inwestycji w gospodarstwach rolnych,
 • promowania produktów lokalnych i regionalnych,
 • zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi[4]

Struktura organizacji

Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie kieruje dyrektor, którego funkcję sprawuje aktualnie Marek Bojarski, jego zastępcami są natomiast Antoni Parfinowicz i Zdzisław Kamiński. W strukturze organizacyjnej W-MODR wyodrębniono następujące działy:

 • Księgowości,
 • Administarcyjno-Gospodarczy,
 • Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki,
 • Ekonomiki,
 • Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakości i Doświadczalnictwa,
 • Dział Zastosowań Teleinformatyki,
 • Kadr i Organizacji Pracy,
 • Metodyki Doradztwa Szkoleń i Wydawnictw,

a ponadto sekcje: Wydawnictw i Informacji oraz Organizacji PZDR. W strukturze organizacyjnej Ośrodka działają także powiatowe zespoły doradztwa rolniczego (PZDR) rozmieszczone w każdym z powiatów wojwództwa [5].

Dane kontaktowe

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91
10-356 Olsztyn
tel. (089) 535 76 84, 526 44 39, 526 82 29
e-mail: sekretariat@w-modr.pl

Przypisy

 1. Woś A. 1996. Agrobiznes – makroekonomika (t. 1). Wyd. Ke Text, Warszawa
 2. Woś A. 1996. Agrobiznes – makroekonomika (t. 1). Wyd. Ke Text, Warszawa
 3. http://www.w-modr.pl/
 4. w-modr.pl [10.10.2014]
 5. -modr.pl [10.10.2014]

Bibliografia

w-modr.pl [10.10.2014]
Woś A.,Agrobiznes – makroekonomika, t. 1, Warszawa 1996.