Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja Konrad (dyskusja | edycje) z dnia 09:34, 19 mar 2015

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Olsztynie

Siedziba al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn
Kierownik mgr farm. Elżbieta Kuriata
Kontakt tel.: (89)523-22-06


Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Olsztynie – organ zespolonej administracji rządowej w województwie warmińsko-mazurskim sprawujący kontrolę nad produkcją i obrotem produktów leczniczych oraz medycznych na terenie województwa, podległy Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu. Swoje obowiązki wykonuje przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Olsztynie.

Zadania

Zgodnie z Ustawą o prawie farmaceutycznym z dnia 6 września 2001 r. do zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Olsztynie i innych organów Inspekcji Farmaceutycznej należy w szczególności:

 • przeprowadzanie inspekcji warunków wytwarzania i importu produktów leczniczych
 • kontrolowanie warunków transportu, przeładunku i przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • kontrolowanie aptek i innych jednostek prowadzących obrót detaliczny i hurtowy produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi
 • kontrolowanie jakości leków recepturowych i aptecznych sporządzonych w aptekach
 • kontrolowanie właściwego oznakowania i reklamy produktów leczniczych oraz właściwego oznakowania wyrobów medycznych
 • kontrolowanie obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami grupy I-R
 • współpraca ze specjalistycznym zespołem konsultantów do spraw farmacji
 • opiniowanie przydatności lokalu przeznaczonego na aptekę lub hurtownię oraz placówkę obrotu pozaaptecznego
 • współpraca z samorządem aptekarskim i innymi samorządami
 • prowadzenie rejestru aptek ogólnodostępnych i szpitalnych oraz punktów aptecznych
 • prowadzenie Rejestru Hurtowni Farmaceutycznych oraz Wytwórni Farmaceutycznych
 • wydawanie opinii dotyczącej aptek, w których może być odbywany staż[1]

Struktura

W skład organizacji Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Olsztynie wchodzą:

Kierownictwo

Warmińsko-Mazurskim Inspektorem Farmaceutycznym jest mgr farm. Elżbieta Kuriata. Pozostałymi pracownikami Inspektoratu są:

 • na stanowisku starszego inspektora farmaceutycznego: mgr farm. Agnieszka Trepka-Polidowska, mgr farm. Marta Sobek-Karolak
 • na stanowisku inspektora farmaceutycznego: mgr farm. Robert Kuczyński 

Delegatury

Kierownikiem delegatury w Elblągu jest mgr farm. Renata Kidawa

Przypisy

 1. Ministerstwo Zdrowia, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne [05.06.2014]

Bibliografia

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie [05.06.2014]