Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Olsztynie: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja zweryfikowana][wersja zweryfikowana]
Linia 51: Linia 51:
 
[[Kategoria: Bezpieczeństwo]]
 
[[Kategoria: Bezpieczeństwo]]
  
[[Kategoria: Administracja wojewódzka]]
+
[[Kategoria: Administracja państwowa]]
 +
[[Kategoria: Urzędy i instytucje]]
 
[[Kategoria: Olsztyn]]
 
[[Kategoria: Olsztyn]]
 
[[Kategoria: 1990-]]
 
[[Kategoria: 1990-]]

Wersja z 09:42, 17 mar 2015

Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Olsztynie

Siedziba ul. Dąbrowszczaków 10, 10-540 Olsztyn
Kierownik Maria Gizińska
Kontakt e-mail: olsztyn@ih.olsztyn.pl


Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Olsztynie – jednostka organizacyjna podległa Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu. Organ zespolonej administracji rządowej w województwie warmińsko-mazurskim powołany w celu ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa. Inspektor kieruje Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej, który w swojej pracy uwzględnia plany i działania Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej powoływany jest przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego za zgodą Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zadania

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej do zadań wojewódzkiej inspekcji handlowej należy w szczególności kontrola zgodności działalności przedsiębiorców z następującymi przepisami:

 • art. 41 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 • art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1, art. 11, art. 31 ust. 3, art. 48–50, art. 53 oraz art. 54 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U., nr 79, poz. 666)
 • art. 6 ust. 1, 2 i 5 Ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U., nr 153, poz. 903)[1]

Dodatkowo do zadań WIIH należy:

 • prowadzenie poradnictwa konsumenckiego
 • podejmowanie mediacji w celu ochrony praw i interesów konsumentów
 • organizowanie i prowadzenie stałych i polubownych sądów konsumenckich
 • prowadzenie listy rzeczoznawców do spraw jakości produktów i usług
 • współdziałanie z powiatowym rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej, samorządowej oraz organami kontroli i organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów

Struktura

W skład Warmińsko-Mazurskiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej wchodzą:

 • Wojewódzki Inspektor
 • zastępca Wojewódzkiego Inspektora
 • delegatury w Elblągu i Ełku
 • Wydział Prawno-Organizacyjny i Ochrony Konsumentów
 • Wydział Budżetowo-Administracyjny
 • Wydział Kontroli Produktów Żywnościowych
 • Wydział Kontroli Produktów Nieżywnościowych i Usług

Kierownictwo

Funkcję Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej pełni Maria Gizińska.

Delegatury

Delegatury Warmińsko-Mazurskiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej znajdują się w:

Dyrektorem delegatury w Elblągu jest Hanna Piwowarczyk. Dyrektorem delegatury w Ełku jest Ewa Sobociak.

Przypisy

 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej [05.06.2014]

Bibliografia

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie [05.06.2014]

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej [05.06.2014]