Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja Konrad (dyskusja | edycje) z dnia 09:36, 19 mar 2015

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Olsztynie

Siedziba al. marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn
Kierownik Stanisław Kowalski
Kontakt stanislaw.kowalski@uw.olsztyn.pl

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Olsztynie – organ zespolonej administracji rządowej w województwie warmińsko-mazurskim sprawujący nadzór geodezyjny i kartograficzny na terenie województwa. Powoływany i odwoływany ze stanowiska przez wojewodę za zgodą Głównego Geodety Kraju.

Zadania

Zgodnie z treścią ustawy o prawie geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. z 2005 r., nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) zakres działalności WINGiK obejmuje w szczególności:

  • kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy
  • kontrolę działań administracji geodezyjnej i kartograficznej
  • współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju oraz organami kontroli państwowej w zakresie nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
  • ewidencje lokalnych systemów informacji o terenie

WINGiK jest też organem pierwszej instancji w sprawach określonych w ustawie oraz organem wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej. W związku z tym do kompetencji WINGiK należą:

  • skargi i interwencje na działanie geodetów uprawnionych oraz przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii
  • odwołanie od decyzji starosty powiatowego (prezydenta miasta na prawach powiatu) w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
  • odwołanie od decyzji starosty powiatowego w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków
  • skargi i interwencje na działanie starosty powiatowego jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej
  • wnioski spółdzielni mieszkaniowych o refundację kosztów uzasadnionych prac geodezyjnych dotyczących podziałów i scaleń nieruchomości, związanych z realizacją Ustawy z d. 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

Struktura

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Olsztynie działa w ramach Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa.

Kierownictwo

Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Olsztynie jest Stanisław Kowalski.

Bibliografia

bip.uw.olsztyn.pl [05.06.2014]
prawo.legeo.pl, Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne [05.06.2014]