Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja Konrad (dyskusja | edycje) z dnia 08:37, 19 mar 2015

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie

Siedziba Al. marsz. J. Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn
Kierownik Kierownik Wiesław Ostaniewicz
Kontakt tel.: (89) 535 96 70; (89) 535 19 30; fax.: (89) 527 32 34; e-mail: wykry@uw.olsztyn.pl

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie - komórka organizacyjna Urzędu, której zadaniem jest zapewnienie Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu możliwości realizacji zadań w zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego i planowania cywilnego, a także porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu na terenie województwa. Organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i zasady działania, a także zasady finansowania zadań zarządzania kryzysowego określa Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 Nr 89, poz.590 z poź. zmianami)[1].

Zadania

Zadania realizowane przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie:

 • Pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.
 • Utrzymywanie łączności z powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego oraz innymi instytucjami.
 • Prowadzenie wymiany informacji o zagrożeniach ze służbami administracji zespolonej i niezespolonej oraz służbami i inspekcjami.
 • Sporządzanie raportów dobowych o sytuacji w województwie.
 • Przekazywanie raportów o sytuacji w województwie Dyżurnej Służbie Operacyjnej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
 • Zbieranie informacji o zagrożeniach występujących na terenie województwa.
 • Wykonywanie zadań na rzecz Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w celu zapewnienia obiegu informacji oraz decyzji w zakresie zarządzania kryzysowego.
 • Tworzenie i uaktualnianie bazy danych dla potrzeb zarządzania kryzysowego.
 • Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem po godzinach urzędowania stałej obsługi kancelaryjnej Urzędu.
 • Ułatwianie kontaktu przedstawicieli Rządu z Wojewodą, Wicewojewodą oraz Dyrektorem Generalnym Urzędu.
 • Przekazywanie zadań operacyjnych w ramach stałego dyżuru w celu zapewnienia ciągłości przepływu decyzji w razie podwyższania gotowości obronnej państwa.

Struktura

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego funkcjonuje w ramach Oddziału Zarządzania Kryzysowego, w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dyżury całodobowe pełnione są przez 5 Dyżurnych Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Kierownictwo

Kierownikiem WCZK W WM jest Kierownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WM UW Wiesław Ostaniewicz.

Przypisy

 1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym [10.11.2014]

Bibliografia

Urząd Wojewódzki[17.11.2014]