Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej

Budynek seminarium w Elblągu. Źródło: www.wsdelblag.pl [20.06.2014]
Budynek seminarium w Elblągu. Źródło: www.wsdelblag.pl [20.06.2014]
Data założenia:
Poziom szkoły: uczelnia publiczna
Adres: 82-300 Elbląg ul. Bożego Ciała 10

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej – jedno z czterech seminariów duchownych na Warmii i Mazurach. Obecnie funkcję rektora sprawuje ks. dr Grzegorz Puchalski.

Historia

Seminarium Duchowne w Elblągu powstało w 1992 roku. Po nowym podziale administracyjnym Kościoła katolickiego w Polsce w 1992 roku powstała nowa diecezja elbląska, utworzona z części diecezji warmińskiej i gdańskiej. Klerycy diecezji elbląskiej zadeklarowali chęć dalszej formacji w Elblągu, stąd całe seminarium trzeba było tworzyć niemalże od podstaw. Powstało ono na bazie budynków otrzymanych po Elbląskiej Spółdzielni Inwalidów ELSIN oraz po Szkole Katolickiej św. Mikołaja.

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej jest najstarszą uczelnią wyższą w Elblągu. Zostało włączone do Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, co oznacza, że seminarzyści elbląscy są jednocześnie studentami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Moderatorzy seminarium

 • Rektor - Ks. dr Grzegorz Puchalski
 • Wicerektor - Ks. dr Wojciech Skibicki
 • Ojciec Duchowny - Ks. mgr Jarosław Kiełb
 • Ojciec Duchowny - Ks. mgr lic. Ryszard Półtorak
 • Prefekt - Ks. dr Waldemar Maliszewski
 • Dyrektor Administracyjny - Ks. mgr Roman Thiel

Osiągnięcia

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej realizuje projekt pn. Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej. Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 oraz Budżetu Państwa.

Fundacja

Seminarium powołało do życia, za zgodą Biskupa Elbląskiego, fundację o nazwie Fundacja Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej "Amicus". Celem działań Fundacji jest:

 • wspieranie formacji alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej
 • wspieranie działalności i rozwoju Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej
 • pomoc stypendialna dla alumnów
 • działalność w dziedzinie edukacji, kultury oraz działalność charytatywna
 • wspieranie działań konserwatorskich i rewitalizacyjnych

Grupy kleryckie

 • Caritas
 • Klerycki Krąg Akademicki
 • Hospicjum
 • Koło Powołaniowe
 • Klub Honorowych Dawców Krwi
 • Seminaryjna Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym
 • Ruch Światło Życie

Ciekawostki

"Studia Elbląskie" zostały utworzone w 1999 roku. Jest to czasopismo naukowe Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej w Elblągu, afiliowanego do Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od czasu założenia ukazało się 12 tomów. Każdy tom zawiera działy: historyczny, teologiczny, filozoficzny oraz dział recenzji, sprawozdań i komunikatów. Redaktorem naczelnym jest ks. dr hab. Stefan Ewertowski.

Bibliografia

WSD Elbląg [09.06.2014]
portel.pl [27.06.2014]