Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Budynki Wydziłu Teologii UWM w Olsztynie. Źródło: www.uwm.edu.pl [16.06.2014]
Budynki Wydziłu Teologii UWM w Olsztynie. Źródło: www.uwm.edu.pl [16.06.2014]
Data założenia: 01.09.1999
Poziom szkoły: uczelnia publiczna
Adres: 11-041 Olsztyn ul. Kard. Hozjusza 15

Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – jeden z wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Obecnie funkcję dziekana sprawuje ks. dr hab. Piotr Duksa, prof. UWM.

Historia

Wydział Teologii powstał wraz z utworzeniem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 1 września 1999 roku. Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego Stolicy Apostolskiej 15 sierpnia 1999 roku erygowała Wydział Teologii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W tym samym roku powstała Biblioteka Wydziału.

Kalendarium Wydziału Teologii:

 • 2000 r. - otrzymanie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk teologicznych
 • 2005 r. - pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej kierunku: teologia
 • 2006 r. - uzyskanie I kategorii w parametrycznej ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • 2007 r. - utworzenie kierunku studiów: nauki o rodzinie
 • 2007 r. - otrzymanie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk teologicznych
 • 2007 r. - utworzenie stacjonarnych studiów doktoranckich
 • 2 października 2009 r. - wizyta Prefekta Kongregacji Edukacji Katolickiej kard. Zenona Grocholewskiego (Rocznica 10-lecia Wydziału)
 • 2010 r. - pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej kierunku: teologia
 • 2011 r. - utworzenie kierunku: prawo kanoniczne
 • 28 października 2011 r. - uroczystość wręczenia tytułu Doktora Honoris Causa Ks. Abp. Wojciechowi Ziembie Metropolicie Warmińskiemu
 • 2013 r. - przyznanie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorii naukowej: A (poziom bardzo dobry)

Dziekani Wydziału Teologii w latach 1999-2016:

 • ks. prof. dr hab. Alojzy Szorc
 • ks. prof. dr hab. Cyprian Rogowski
 • ks. dr hab. Piotr Duksa, prof. UWM

Struktura Wydziału

Strukturę Wydziału w roku akademickim 2013/14 tworzą:

 • Katedra Filozofii i Antropologii - Kierownik: Ks. dr hab. Jacek Jan Pawlik, prof. UWM
 • Katedra Historii Kościoła i Dziedzictwa Kulturowego - Kierownik: ks. prof. dr hab. Jan Wiśniewski
 • Katedra Katechetyki i Pedagogiki - Kierownik: ks. prof. dr hab. Cyprian Rogowski
 • Katedra Prawa Kanonicznego - Kierownik: ks. dr hab. Lucjan Swito, prof. UWM
 • Katedra Teologii Biblijnej - Kierownik: prof. dr hab. Michał Wojciechowski
 • Katedra Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej - Kierownik: ks. prof. dr hab. Edward Wiszowaty
 • Katedra Teologii Moralnej i Etyki - Kierownik: ks. prof. dr hab. Marian Szczepan Machinek
 • Katedra Teologii Praktycznej - Kierownik: ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk

Władze Wydziału

W skład Władz Wydziału na kadencję 2012/2016 wchodzą:

Osiągnięcia

Wydział Teologii posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych oraz doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie

Absolwenci

Wydział prowadzi elektroniczny wykaz absolwentów.

Ciekawostki

Wydział Teologii wydaje następujące tytuły czasopism naukowych:

 • "Studia Warmińskie"
 • "Forum Teologiczne"
 • "Studia Elbląskie"
 • "Studia Redemptorystowskie"
 • "Człowiek-Kultura-Przyszłość" - czasopismo elektroniczne

Bibliografia

uwm.edu.pl, strona wydziału [09.06.2014]