Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Szczytnie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Szczytnie

Data założenia: 1996/1997
Poziom szkoły: ponadgimnazjalny
Podtyp szkoły: szkoła specjalna
Profil: zawodowy
Adres: ul. Janusza Korczaka 4, 12-100 Szczytno

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Szczytnie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Szczytnie. Szkoła wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szczytnie. Dyrektorem Ośrodka jest Maria Jolanta Rudzka. Funkcję wicedyrektora Ośrodka ds. Gimnazjum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Szkoły Przysposabiającej do Pracy pełni Iwona Agata Kacak.

Historia

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna rozpoczęła swoją działalność w roku szkolnym 1996/1997. Początkowo otworzono klasę I wielozawodową dla dziewcząt i chłopców, o profilach: ogrodnictwo, przetwórstwo owocowo-warzywne, ślusarstwo. W 1998 r. uruchomiono klasę I wielozawodową o profilach: krawieckim, ogrodniczym, budowlanym.

Działalność

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 przeznaczona jest dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

W Szkole Zawodowej uczniowie zdobywają zawód kucharza małej gastronomii. Kształcenie odbywa się w cyklu 2-letnim i 3-letnim - w zależności od stopnia i rodzaju upośledzenia. Co roku ogłaszany jest szkolny zestaw programów nauczania.

Kadra pedagogiczna

Pracownicy pedagogiczni pracujący w Szkole od września 2013 r.: Grajko Katarzyna, Derecka Izabela, Kaliszewska Edyta (wychowawca klas I- II ZSZ), Maciejewska Małgorzata, Matusiak Magdalena.

Osiągnięcia

Uczniowie Szkoły uczestniczyli m.in. w następujących konkursach:

  • Wojewódzkim Konkursie Kulinarnym "Wiosna w kuchni", Braniewo 2014
  • "Trójboju Siłowym" 2013
  • Konkursie Pierwszej Pomocy 2013

Bibliografia

soswszczytno.edu.pl [14.11.2014]
SOSW Szczytno [14.11.2014]
szkolnictwo.pl [14.11.2014]