Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 przy Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 przy Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie

Data założenia: 1974 r.
Poziom szkoły: ponadgimnazjalny
Podtyp szkoły: szkoła specjalna
Adres: ul. Mrongowiusza 13 C, 11-700 Mrągowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 przy Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Mrągowie. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie. Dyrektorem Zespołu jest Anna Gromańska.

Działalność Szkoły

Zasadnicza Szkoła Zawodowa przeznaczona jest dla młodzieży z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim.

Placówka jest szkołą dwuletnią. Kształcenie odbywa się w niej w klasach wielozawodowych, które podlegają różnym cyklom kształcenia. Liczba uczniów w oddziale dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim wynosi od 10 do 16 uczniów.

Integralną część programu nauczania i wychowania stanowi praktyczna nauka zawodu. Odbywa się ona w zakładach pracy i u prywatnych rzemieślników na podstawie umowy zawartej miedzy zakładem pracy, a rodzicem ucznia.

W placówce organizowane są także zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne, logopedyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym. Uczniowie korzystają z biblioteki, pracowni komputerowej, pracowni diagnostyki i terapii EEG BIOFEEDBACK, sali do zajęć chromoterapii, sali polisensorycznej.

Bibliografia

szkolnictwo.pl [06.11.2014]
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 przy Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie [06.11.2014]