Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6 Specjalna w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6 Specjalna w Olsztynie

Data założenia: 1970 r.
Poziom szkoły: ponadgimnazjalny
Podtyp szkoły: szkoła specjalna
Profil: zawodowy
Adres: Al. Piłsudskiego 42, 10-450 Olsztyn

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6 Specjalna w Olsztynie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Olsztynie. Placówka wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Dyrektorem Szkoły jest mgr Grażyna Kondek – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie, a wicedyrektorem mgr Grażyna Żakowska.

Cele i zadania

Główne cele Szkoły to:

  • przygotowanie młodzieży do pracy zawodowej zgodnie z możliwościami psychofizycznymi
  • stwarzanie warunków i ułatwień młodzieży niepełnosprawnej w adaptacji społecznej
  • kształcenie w integracji ze środowiskiem
  • optymalne przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie
  • wyposażenie uczniów w dostępny im zakres wiadomości i umiejętności przydatnych do pracy zawodowej i dorosłego, samodzielnego życia

Działalność wychowawczo-dydaktyczna i program szkoły

Zasadnicza Szkoła Zawodowa przeznaczona jest dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Szkoła przygotowuje do pracy w zawodach: kucharz, ślusarz, piekarz, krawiec, ogrodnik, koszykarz-plecionkarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

Uczniowie biorą udział w warsztatach szkolnych oraz w zajęciach prowadzonych w zakładach pracy pod nadzorem nauczyciela opiekuna. Natomiast uczniowie klas trzecich zawierają indywidualne umowy z zakładami pracy.

Bibliografia

e-bip.org.pl [11.06.2014]
oswolsztynalpilsudskiego42.szkolnictwa.pl [11.06.2014]
szkolnictwo.pl [11.06.2014]