Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Braniewie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Braniewie

Data założenia: 1986 r. (data założenia Ośrodka Specjalnego w Braniewie)
Poziom szkoły: ponadgimnazjalny
Podtyp szkoły: szkoła specjalna
Profil: zawodowy
Adres: ul. Rzemieślnicza 4, 14-500 Braniewo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Braniewie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Braniewie. Szkoła wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Braniewie. Dyrektorem Ośrodka jest Dorota Wiśniewska.

Działalność

Szkoła Zawodowa przeznaczona jest dla:

  • uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
  • uczniów posiadających orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
  • wychowanków posiadających zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie
  • absolwentów gimnazjum

Zasadnicza Szkoła kształci młodzież w trzyletnim cyklu nauczania na dwóch kierunkach:

  • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
  • zbrojarz–betoniarz

Uczniowie kończący naukę mają prawo do uzyskania następujących certyfikatów:

  • świadectwa ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej
  • dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – po zdaniu właściwego egzaminu zawodowego

Program nauczania obejmuje m.in. zajęcia praktyczne, które odbywają się w pobliskich zakładach pracy.

Bibliografia

SOSW Braniewo [14.11.2014]
szkolnictwo.pl [14.11.2014]