Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie

Data założenia: 1965 (data powstania pierwszej placówki specjalnej w Iławie)
Poziom szkoły: ponadgimnazjalny
Podtyp szkoły: szkoła specjalna
Profil: zawodowy
Adres: ul. Kościuszki 23a, 14-200 Iława

Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Iławie. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie. Dyrektorem Zespołu jest Beata Lenartowicz.

Działalność

Zasadnicza Szkoła Zawodowa przeznaczona jest dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

Proces edukacyjny odbywa się w klasach: w roku szkolnym 2014/2015 funkcjonuje jedna klasa I, dwie klasy II i jedna klasa III. Szkoła Zawodowa jest placówką wielozawodową i kształci kucharzy małej gastronomii oraz murarzy. Zajęcia praktyczne organizowane są na terenie szkoły. Dla uczniów z poza Iławy zapewnia miejsca w grupach wychowawczych (internacie).

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczestniczą także w zajęciach rewalidacyjnych, terapii pedagogicznej, terapii logopedycznej oraz zajęciach korekcyjnych.

Kadra pedagogiczna

Wychowawcy klas:

  • Arkadiusz Michalski – klasa I
  • Małgorzata Kowalska – klasa II A
  • Krystyna Łukaszewska – klasa II B
  • Beata Fus – klasa III

Bibliografia

szkolnictwo.pl [12.11.2014]
ZP Iława [12.11.2014]