Zasoby mieszkaniowe: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja nieprzejrzana][wersja zweryfikowana]
Linia 1: Linia 1:
''' Zasoby mieszkaniowe ''' – wartość zasobów mieszkaniowych [[województwo warmińsko-mazurskie|województwa warmińsko-mazurskiego]] w okresie 2004–2012 osiągała zróżnicowany poziom. Przeważający udział w tym okresie osiągały zasoby mieszkaniowe w miastach.<br/>
+
''' Zasoby mieszkaniowe ''' – wartość zasobów mieszkaniowych [[województwo warmińsko-mazurskie|województwa warmińsko-mazurskiego]] w latach 2004–2012 osiągała zróżnicowany poziom. Przeważający udział w tym okresie osiągały zasoby mieszkaniowe w miastach.<br/><br/>
 
== Ogólna charakterystyka ==
 
== Ogólna charakterystyka ==
Zasoby mieszkaniowe to ogół mieszkań zamieszkanych i nie zamieszkanych znajdujących się w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Do zasobów mieszkaniowych nie zalicza się obiektów zbiorowego zamieszkania (tj. hoteli pracowniczych, domów studenckich, burs i internatów, domów pomocy społecznej), pomieszczeń prowizorycznych oraz obiektów ruchomych (tzn. barakowozów, wagonów kolejowych, barek i statków). [1]
+
Zasoby mieszkaniowe to ogół mieszkań zamieszkanych i nie zamieszkanych znajdujących się w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Do zasobów mieszkaniowych nie zalicza się obiektów zbiorowego zamieszkania (tj. hoteli pracowniczych, domów studenckich, burs i internatów, domów pomocy społecznej), pomieszczeń prowizorycznych oraz obiektów ruchomych (tzn. barakowozów, wagonów kolejowych, barek i statków).
 
<br/>
 
<br/>
 
== Znaczenie dla regionu ==
 
== Znaczenie dla regionu ==
W 2004 r. zasoby mieszkaniowe w [[województwo warmińsko-mazurskie|województwie warmińsko-mazurskim]] wynosiły 453 960 mieszkań. Około 64% stanowiły zasoby w miastach, a pozostałe 36% to zasoby na terenach wiejskich. W latach 2004-2012 zaobserwować można systematyczny wzrost ilości zasobów mieszkaniowych. W 2012 r. ich wielkość była o około 4% większa w stosunku do roku bazowego i wynosiła 473 910 mieszkań. Natomiast w 2012 r. liczba mieszkań wynosiła 492 489 i w stosunku do roku bazowego zwiększyła się o 8%. <br/>
+
W 2004 r. zasoby mieszkaniowe w [[województwo warmińsko-mazurskie|województwie warmińsko-mazurskim]] wynosiły 453 960 mieszkań. Około 64% stanowiły zasoby w miastach, a pozostałe 36% to zasoby na terenach wiejskich. W latach 2004–2012 zaobserwować można systematyczny wzrost ilości zasobów mieszkaniowych. W 2012 r. ich wielkość była o około 4% większa w stosunku do roku bazowego i wynosiła 473 910 mieszkań. Natomiast w 2012 r. liczba mieszkań wynosiła 492 489 i w stosunku do roku bazowego zwiększyła się o 8%. <br/>
Proporcje pomiędzy zasobami mieszkaniowym w mieście i na wsi utrzymują raczej stałą tendencję i wynoszą w latach 2004-2012 około 64%. Większe zmiany zaobserwować jednak można biorąc pod uwagę liczbę mieszkań oddanych w danym roku do użytkowania, przypadającą na 1 000 mieszkańców. W 2004 r. wartość tego wskaźnika wynosiła 2,90, a w 2008 r. już 4,79. Natomiast w 2012 r. liczba mieszkań oddanych do użytku przypadająca na 1 000 mieszkańców wyniosła 3,31 mieszkań.
+
Proporcje pomiędzy zasobami mieszkaniowym w mieście i na wsi utrzymują raczej stałą tendencję i wynosiły w latach 2004–2012 około 64%. Większe zmiany zaobserwować jednak można, biorąc pod uwagę liczbę mieszkań oddanych w danym roku do użytkowania, przypadającą na 1 000 mieszkańców. W 2004 r. wartość tego wskaźnika wynosiła 2,90, a w 2008 r. już 4,79. Natomiast w 2012 r. liczba mieszkań oddanych do użytku przypadająca na 1 000 mieszkańców wyniosła 3,31 mieszkań.
W 2012 r. [[województwo warmińsko-mazurskie]] uplasowało się na 12 miejscu w kraju pod względem wielkości zasobów mieszkaniowych, wyprzedzając województwa: świętokrzyskie, podlaskie, lubuskie i opolskie. [2]
+
W 2012 r. [[województwo warmińsko-mazurskie]] uplasowało się na 12 miejscu w kraju pod względem wielkości zasobów mieszkaniowych, wyprzedzając województwa: świętokrzyskie, podlaskie, lubuskie i opolskie.  
 
<br/>
 
<br/>
 
== Bibliografia ==
 
== Bibliografia ==
[1] http://old.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-1163.htm [18.06.2014]<br/>
+
[http://old.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-1163.htm old.stat.gov.pl] [18.06.2014]<br/>
[2] http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=594565&p_token=0.9013160283211619 [18.06.2014]
+
[http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=594565&p_token=0.9013160283211619 stat.gov.pl] [18.06.2014]
 
<br/>
 
<br/>
 
[[Kategoria:Gospodarka]]<br />
 
[[Kategoria:Gospodarka]]<br />
 
[[Kategoria:Gospodarka regionalna]]<br />
 
[[Kategoria:Gospodarka regionalna]]<br />

Wersja z 15:41, 2 mar 2015

Zasoby mieszkaniowe – wartość zasobów mieszkaniowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2004–2012 osiągała zróżnicowany poziom. Przeważający udział w tym okresie osiągały zasoby mieszkaniowe w miastach.

Ogólna charakterystyka

Zasoby mieszkaniowe to ogół mieszkań zamieszkanych i nie zamieszkanych znajdujących się w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Do zasobów mieszkaniowych nie zalicza się obiektów zbiorowego zamieszkania (tj. hoteli pracowniczych, domów studenckich, burs i internatów, domów pomocy społecznej), pomieszczeń prowizorycznych oraz obiektów ruchomych (tzn. barakowozów, wagonów kolejowych, barek i statków).

Znaczenie dla regionu

W 2004 r. zasoby mieszkaniowe w województwie warmińsko-mazurskim wynosiły 453 960 mieszkań. Około 64% stanowiły zasoby w miastach, a pozostałe 36% to zasoby na terenach wiejskich. W latach 2004–2012 zaobserwować można systematyczny wzrost ilości zasobów mieszkaniowych. W 2012 r. ich wielkość była o około 4% większa w stosunku do roku bazowego i wynosiła 473 910 mieszkań. Natomiast w 2012 r. liczba mieszkań wynosiła 492 489 i w stosunku do roku bazowego zwiększyła się o 8%.
Proporcje pomiędzy zasobami mieszkaniowym w mieście i na wsi utrzymują raczej stałą tendencję i wynosiły w latach 2004–2012 około 64%. Większe zmiany zaobserwować jednak można, biorąc pod uwagę liczbę mieszkań oddanych w danym roku do użytkowania, przypadającą na 1 000 mieszkańców. W 2004 r. wartość tego wskaźnika wynosiła 2,90, a w 2008 r. już 4,79. Natomiast w 2012 r. liczba mieszkań oddanych do użytku przypadająca na 1 000 mieszkańców wyniosła 3,31 mieszkań. W 2012 r. województwo warmińsko-mazurskie uplasowało się na 12 miejscu w kraju pod względem wielkości zasobów mieszkaniowych, wyprzedzając województwa: świętokrzyskie, podlaskie, lubuskie i opolskie.

Bibliografia

old.stat.gov.pl [18.06.2014]
stat.gov.pl [18.06.2014]