Zasoby mieszkaniowe

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja z dnia 18:11, 21 mar 2015 autorstwa MartaF (dyskusja | edycje) (Bibliografia)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Zasoby mieszkaniowe – wartość zasobów mieszkaniowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2004–2012 osiągała zróżnicowany poziom. Przeważający udział w tym okresie osiągały zasoby mieszkaniowe w miastach.

Ogólna charakterystyka

Zasoby mieszkaniowe to ogół mieszkań zamieszkanych i nie zamieszkanych znajdujących się w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Do zasobów mieszkaniowych nie zalicza się obiektów zbiorowego zamieszkania (tj. hoteli pracowniczych, domów studenckich, burs i internatów, domów pomocy społecznej), pomieszczeń prowizorycznych oraz obiektów ruchomych (tzn. barakowozów, wagonów kolejowych, barek i statków).

Znaczenie dla regionu

W 2004 r. zasoby mieszkaniowe w województwie warmińsko-mazurskim wynosiły 453 960 mieszkań. Około 64% stanowiły zasoby w miastach, a pozostałe 36% to zasoby na terenach wiejskich. W latach 2004–2012 zaobserwować można systematyczny wzrost ilości zasobów mieszkaniowych. W 2012 r. ich wielkość była o około 4% większa w stosunku do roku bazowego i wynosiła 473 910 mieszkań. Natomiast w 2012 r. liczba mieszkań wynosiła 492 489 i w stosunku do roku bazowego zwiększyła się o 8%.
Proporcje pomiędzy zasobami mieszkaniowym w mieście i na wsi utrzymują raczej stałą tendencję i wynosiły w latach 2004–2012 około 64%. Większe zmiany zaobserwować jednak można, biorąc pod uwagę liczbę mieszkań oddanych w danym roku do użytkowania, przypadającą na 1 000 mieszkańców. W 2004 r. wartość tego wskaźnika wynosiła 2,90, a w 2008 r. już 4,79. Natomiast w 2012 r. liczba mieszkań oddanych do użytku przypadająca na 1 000 mieszkańców wyniosła 3,31 mieszkań. W 2012 r. województwo warmińsko-mazurskie uplasowało się na 12 miejscu w kraju pod względem wielkości zasobów mieszkaniowych, wyprzedzając województwa: świętokrzyskie, podlaskie, lubuskie i opolskie.

Bibliografia

old.stat.gov.pl [18.06.2014]
stat.gov.pl [18.06.2014]