Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Bartoszycach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Bartoszycach

Dawna siedziba Zboru, źródło: Zbór w Bartoszycach, 31.03.2014.
Dawna siedziba Zboru, źródło: Zbór w Bartoszycach, 31.03.2014.
Siedziba Bartoszyce
Adres ul. Bohaterów Warszawy 9, 11-200 Bartoszyce
Wyznanie protestanckie
Kościół Kościół Chrześcijan Babptystów
Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Bartoszycach


Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Bartoszycach – zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP należący do okręgu mazurskiego. Mieści się przy ul. Bohaterów Warszawy 9 w Bartoszycach. Pastorem zboru jest Denis Gircuk.

Historia zboru

Zbór został założony 19 kwietnia 1896 r. W jego skład weszło 267 członków Zboru w Wojciechach. Pierwsze nabożeństwa odbywały się w mieszkaniu małżeństwa Nojman oraz w pobliskiej wiosce Dąbrówka u braci Hermanów. Zbór ukonstytuował się w 1901 r. W tym samym roku pastorem mianowano kaznodzieję F. Szirmana.

7 czerwca 1896 r. odbył się pierwszy chrzest (9 osób) w nowo powstałym zborze. Od 1896 do 1909 r. przyjęto przez chrzest 283 członków, zaś od roku 1909 do 1921 - 200 osób. Liczba członków zboru na koniec 1921 r. wynosiła 510 osób. W końcu roku 1930 zbór liczył 700 osób.

W 1931 r. od zboru w Bartoszycach odłączyło się 210 członków, którzy utworzyli samodzielny zbór. W 1939 r. zbór liczył 517 członków. Posiadał 8 szkółek niedzielnych, w których nauki pobierało łącznie 181 dzieci, 1 punkt katechetyczny, do którego uczęszczało 25 uczniów, oraz jedno koło młodzieży liczące 60 osób.

Po II wojnie światowej w wyniku emigracji i akcji wysiedleńczych zbór stracił niemal wszystkich członków. W 1952 r. budynek Zboru został zabrany przez władze komunistyczne. Dziś mieści się w nim Bartoszycki Dom Kultury. W zamian przekazano zborowi budynek przy ul. Bohaterów Warszawy.

Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 10.00.

Duchowni zboru

Kaznodzieje:

1901-1930 – F. Szirman

1901-1904 – C. Dressler

1904 – G. Herman

1905 – Dentera

1906-1921 – F. Gecork

1922-1930 – G. Bajer.

1930-1939 – E. Rodel

1946-1961 – Mikołaj Świrydziuk

Zobacz też

Kościół Chrześcijan Baptystów

Bibliografia

Zbór w Bartoszycach [31.03.2014].