Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Bartoszycach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Bartoszycach

Dawna siedziba zboru, źródło: Kościół Chrześcijan Baptystów [31.03.2014]
Dawna siedziba zboru, źródło: Kościół Chrześcijan Baptystów [31.03.2014]
Siedziba Bartoszyce
Adres ul. Bohaterów Warszawy 9, 11-200 Bartoszyce
Wyznanie protestanckie
Kościół Kościół Chrześcijan Baptystów
Kościół Chrześcijan Baptystów


Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Bartoszycach – zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczpospolitej Polskiej należący do okręgu mazurskiego. Mieści się przy ul. Bohaterów Warszawy 9 w Bartoszycach. Pastorem zboru jest Denis Gricuk.

Historia zboru

Zbór został założony 19 kwietnia 1896 r. W jego skład weszło 267 członków zboru w Wojciechach. Pierwsze nabożeństwa odbywały się w mieszkaniu małżeństwa Nojman oraz w pobliskiej wiosce Dąbrówka u braci Hermanów. Zbór ukonstytuował się w 1901 r. W tym samym roku pastorem mianowano kaznodzieję Ferdinanda Szirmana.

7 czerwca 1896 r. odbył się pierwszy chrzest (9 osób) w nowo powstałym zborze. Od 1896 do 1909 r. do wspólnoty przyjęto przez chrzest 283 członków, zaś od roku 1909 do 1921 – 200. Liczba członków zboru na koniec 1921 r. wynosiła 510, natomiast w końcu roku 1930 – 700 osób. Rok później od zboru w Bartoszycach odłączyło się 210 członków, którzy utworzyli samodzielną wspólnotę.

W 1939 r. zbór bartoszycki liczył 517 członków. Posiadał 8 szkółek niedzielnych, w których nauki pobierało łącznie 181 dzieci, 1 punkt katechetyczny, do którego uczęszczało 25 uczniów, oraz jedno koło młodzieży liczące 60 osób.

Po II wojnie światowej w wyniku emigracji i akcji wysiedleńczych zbór utracił niemal wszystkich członków. W 1952 r. jego budynek został zabrany przez władze komunistyczne (dziś mieści się w nim Bartoszycki Dom Kultury). W zamian przekazano zborowi budynek przy ul. Bohaterów Warszawy.

Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 10.00.

Duchowni zboru

Kaznodzieje:

  • Ferdinand Szirman (do 1901)
  • C. Dressler (1901-1904)
  • G. Herman (1904)
  • Dentera (1905)
  • F. Gecork (1906-1921)
  • G. Bajer (1922-1930)
  • E. Rodel (1930-1939)
  • Mikołaj Świrydziuk (1946-1961)

Zobacz też

baptysci.pl

Bibliografia

Kościół Chrześcijan Baptystów [31.03.2014]