Zenon Trzciński

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja z dnia 16:16, 21 mar 2015 autorstwa Konrad (dyskusja | edycje) (Zastępowanie tekstu - "[[Kategoria:Policjanci" na "[[Kategoria:Urzędnicy i funkcjonariusze państwowi]][[Kategoria:Policjanci")
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacja, szukaj
Zenon Trzciński

Dr Zenon Trzciński.Źródło: 0 lecie oficerskiego szkolnictwa policyjnego w Szczytnie red. M. Goettel, A. Misiuk, Szczytno 2004 r.
Dr Zenon Trzciński.
Źródło: 0 lecie oficerskiego szkolnictwa policyjnego w Szczytnie red. M. Goettel, A. Misiuk, Szczytno 2004 r.
Data i miejsce urodzenia 12 czerwca 1934 r.
Poznań

Generał dywizji MO dr Zenon Trzciński (ur. 12 czerwca 1934 r. w Poznaniu) – Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej MSW w Szczytnie (1.09.1972 r. - 31.05.1975 r.).

Płk. Zenon Trzciński przekazuje stanowisko swojemu następcy płk. Stanisławowi Biczysce (1975 r.)
Źródło: 50 lecie oficerskiego szkolnictwa policyjnego w Szczytnie red. M. Goettel, A. Misiuk, Szczytno 2004 r.

Życiorys

Szkoła i wykształcenie

Zenon Trzciński urodził się 12 czerwca 1934 r. w Poznaniu, gdzie spędził dzieciństwo i przypadający na nie okres okupacji niemieckiej. Po jej zakończeniu, w lutym 1945r. zaczął uczęszczać do szkoły podstawowej. Naukę kontynuował w Liceum Pedagogicznym, które ukończył z wyróżnieniem w 1953 r. uzyskując dyplom "Przodownika Nauki i Pracy Społecznej", nadany przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu. Pracował jako nauczyciela w jednej z poznańskich szkół podstawowych. W listopadzie 1954 r. Zenon Trzciński został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej, którą zakończył w sierpniu 1956 r. W tym czasie wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, otrzymując status kandydata, a 17 lipca 1956 r. jej członka. Bezpośrednio po powrocie z wojska przyjęto go na Wydział Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia ukończył 27 maja 1961 r., broniąc pracę "Zabójstwo z art. 225 kodeksu karnego na tle sprawy Henryka Ratajczaka".

Praca

Jako student V roku studiów, Zenon Trzciński podjął starania o przyjęcie do Milicji Obywatelskiej. W jej szeregi wstąpił 15 listopada 1960 r. Po dwuletnim okresie służby, 10 października 1962 r. został skierowany do Szkoły Oficerskiej MO w Szczytnie. Ponieważ posiadał już wykształcenie wyższe, dwuletnie przeszkolenie oficerskie zrealizował w systemie zaocznym. Ukończył je 27 czerwca 1964 r. 12 lipca 1963 r. został awansowany do stopnia podporucznika MO.

1 grudnia 1967 r., po niemal siedmiu latach służby w jednostkach dochodzeniowo-śledczych i dwa lata od chwili ukończenia SO MSW w Szczytnie, objął stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Ogólnego KW MO w Poznaniu, a następnie jego naczelnika. 1 lutego 1972 r. powrócił do Szczytna na Wyższą Szkołę Oficerską MSW (dalej WSO MSW) otrzymując stanowisko komendanta Szkoły Oficerskiej MO w Szczytnie. Odnosząc się do przyczyn tak błyskotliwego awansu - ze stanowiska naczelnika Wydziału Ogólnego jednej z komend wojewódzkich MO na komendanta jedynej w kraju Szkoły Oficerskiej MO - nie można pominąć faktu, iż w sierpniu 1971 r. funkcję komendanta głównego MO objął K. Chojnacki, wcześniejszy komendant wojewódzki MO w Poznaniu. Nowy zwierzchnik MO był przez kilka lat bezpośrednim przełożonym Zenona Trzcińskiego.

Gdy powierzono mu misję kierowania WSO MSW w Szczytnie, przygotowywał rozprawę doktorską. Swoje plany naukowe nowy komendant sfinalizował 29 października 1974 r. broniąc na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu rozprawę doktorską zatytułowaną "Rozbój w polskim prawie karnym". W konsekwencji 29 października 1974 r. mocą uchwały rady tegoż wydziału zyskał stopień doktora nauk prawnych. Rok później minister spraw wewnętrznych przyznał mu nagrodę II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej oraz organizatorskiej.

Zenon Trzciński zmuszony był przerwać akademicki etap swojej kariery i powrócić do milicyjnej praktyki. Z dniem 1 czerwca 1975 r. został przeniesiony na stanowisko komendanta wojewódzkiego MO w Lublinie. 1 października 1976 r. objął funkcję komendanta – rektora Akademii Spraw Wewnętrznych (ASW), a 8 grudnia 1980 r. komendanta wojewódzkiego MO w Szczecinie. Na drodze zawodowej Zenona Trzcińskiego z dużą regularnością przeplatały się zatem etapy typowej milicyjnej służby oraz okresy pracy naukowo-dydaktycznej oraz organizacyjnej w instytucjach akademickich MSW.

Zróżnicowane doświadczenia zawodowe oraz sukcesy na polu naukowym były niewątpliwa zaletą, która wyróżniała go na tle innych funkcjonariuszy MO. Nie może zatem dziwić jego kolejny awans. Fakt, iż miał on miejsce krótko przed wprowadzeniem stanu wojennego dowodzi, że darzono go zaufaniem w kręgach aparatu władzy. 1 grudnia 1981 r. Zenon Trzciński został powołany na stanowisko zastępcy komendanta głównego MO. 30 kwietnia 1987 r., kiedy zmarł nagle jego bezpośredni przełożony J. Beim, powierzono mu pełnienie obowiązków komendanta głównego MO. 14 maja powołano go na stanowisko komendanta głównego MO. Zygmunt Trzciński stał się tym samym ostatnim zwierzchnikiem Milicji Obywatelskiej. W związku z rozwiązaniem MO w 1990 r. stracił swoje stanowisko. Mając świadomość nowych realiów politycznych, nie starał się o kontynuacje służby w Policji. 27 lipca 1990 r. złożył na ręce Krzysztofa Kozłowskiego pismo z prośbą o zwolnienie ze służby i skierowanie na emeryturę. Jego prośba została przyjęta i 31 lipca 1990 r. został zwolniony ze służby, którą zakończył w stopniu generała dywizji MO, uzyskanym 3 października 1989 r.

Działalność naukowa

Z. Trzciński po przejściu na emeryturę podjął, przerwaną po uzyskaniu doktoratu, pracę naukowo-badawczą, w swojej podstawowej dyscyplinie naukowej, jaką jest prawo. Ma w tym zakresie znaczące osiągnięcia i liczne publikacje, wśród których znajdują się 4 autorskie prace zwarte oraz około 30 artykułów. Jest też współautorem 3 innych prac zwartych, a w tym cieszącego się dość dużą popularnością podręcznika "Zarys prawa", przygotowanego z trzema innymi współautorami.

Bibliografia

Komendanci główni polskiej policji (1918-2009), pod red. P. Majera, Szczytno 2009.
Majer P., Od Ośrodka Oficerów Milicji Obywatelskiej do Wydziału Porządku Publicznego Akademii Spraw Wewnętrznych. Podstawowe przeobrażenia milicyjnej placówki dydaktycznej w Szczytnie w latach 1954-1990, [w:] 50-lecie oficerskiego szkolnictwa policyjnego w Szczytnie (1954-2004), red. nauk. M. Goettel, A. Misiuk, Szczytno 2004.
Olejniczak Z., WSO MSW im gen. Franciszka Jóźwiaka-Witolda, [w:] Zeszyty Naukowe WSO MSW 1984, nr 45 – 46, s. 235 – 236.
Piotrowski P., Przemiany w MSW w latach 1989-1990, [w:] Biuletyn IPN 2004, nr 4.
Stępkowska M., Inauguracja roku akademickiego 1973-1974 w Wyższej Szkole Oficerskiej im. gen. Franciszka Jóźwiaka-Witolda, [w:] Zeszyty Naukowe WSO MSW 1973, nr 3, s. 200.
Trzciński Z., Kwestionariusz osobowy, [w:] w zbiorach Stowarzyszenia Generałów Policji RP.