Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja LPF (dyskusja | edycje) z dnia 01:17, 18 mar 2015

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie

Data założenia:
Poziom szkoły: ponadgimnazjalny
Adres: 14-500 Braniewo
ul. Wiejska 2


Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie – szkoła średnia zawodowa o profilu technicznym z siedzibą w Braniewie, w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora placówki pełni mgr Piotr Danielewicz.

Historia

Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie tworzą: Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Szkoła Policealna, Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych i Gimnazjum dla dorosłych.

Kierunki kształcenia

W Zespole w różnych typach szkół prowadzi się następujące kierunki kształcenia:

Liceum Ogólnokształcące

 • kierunek medyczno-ratowniczy
 • kierunek politechniczno-biznesowy
 • kierunek społeczno-administracyjny
 • kierunek wojskowy

Technikum

 • technik budownictwa
 • technik informatyk
 • technik spedytor
 • technik drogownictwa

Szkoła Policealna

 • technik informatyk
 • technik informacji
 • technik BHP
 • technik rachunkowości

Kadra pedagogiczna

 • dyrektor - mgr Piotr Danielewicz
 • zastępca dyrektora - mgr Jolanta Wardzińska
 • zastępca dyrektora - mgr Dariusz Lis

Nauczyciele specjaliści:

 • mgr Dorota Andrzejewicz - biologia
 • mgr Jolanta Bąbik - język niemiecki
 • mgr Piotr Bohatyrewicz - wychowanie fizyczne
 • mgr Agnieszka Borysewicz-Filipek - historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka
 • mgr Zbigniew Bryk - wychowanie fizyczne
 • mgr Piotr Danielewicz - przedsiębiorczość, przedmioty zawodowe
 • mgr Małgorzata Dębicka - pedagog szkolny, etyka
 • mgr Leszek Dowgiałło - wychowawca internatu
 • mgr Alina Frąckiewicz - język angielski
 • mgr Beata Gałaś - język polski, wiedza o kulturze
 • mgr Anna Górska - język angielski
 • mgr Aneta Herkt - spedycyjne przedmioty zawodowe
 • mgr Grzegorz Janicki - informatyczne przedmioty zawodowe
 • mgr Renata Karpowicz - wychowanie fizyczne
 • mgr Czesław Kozłowski - przysposobienie obronne, edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Urszula Krause - geografia
 • mgr Beata Kulpeksza - matematyka
 • mgr Beata Kurowska - matematyka
 • mgr Dariusz Lis - język polski
 • mgr Aneta Malinowska - religia
 • mgr Andrzej Meder - fizyka, informatyczne przedmioty zawodowe
 • mgr Anna Mikicin - język polski, etyka
 • mgr Freddie Mouses-Kagulire - język angielski
 • mgr Wioletta Nowakowska - kierownik internatu
 • mgr Iwona Obolewicz - język niemiecki, wiedza o społeczeństwie
 • mgr inż. Jarosław Pilimon - informatyczne przedmioty zawodowe
 • mgr Beata Poprawska - bibliotekarz
 • mgr Aleksandra Rojewska - budowlane przedmioty zawodowe
 • mgr Lucyna Schulz - historia, wiedza o społeczeństwie
 • mgr Aneta Sikorska - wychowawca internatu
 • mgr Bożena Turczyn - wychowawca internatu, przedsiębiorczość, spedycyjne przedmioty zawodowe
 • mgr Jolanta Wardzińska - chemia, matematyka
 • mgr Anna Wiśniewska - spedycyjne przedmioty zawodowe, bliotekarz
 • mgr Andrzej Wysocki - informatyka, informatyczne przedmioty zawodowe
 • mgr inż. Dariusz Żukowski - budowlane przedmioty zawodowe
 • mgr Jolanta Żywiczka - chemia

Osiągnięcia

Uczniowie technikum budowlanego i informatycznego Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie uczestniczą w projekcie "Jeszcze uczeń, a już fachowiec – podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w powiecie braniewskim" POKL 9.2. Biorą udział w następujących formach wsparcia:

 • płatne staże zawodowe
 • kursy zawodowe z możliwością uzyskania certyfikatu potwierdzającego umiejętności
 • wyjazdy na targi branżowe
 • dodatkowe zajęcia z przedmiotów zawodowych i języka obcego zawodowego
 • indywidualne spotkania z profesjonalnym doradcą zawodowym

Współpraca z zagranicą

W ramach porozumienia o współpracy w dniach 17-24 października 2014 roku grupa uczniów wraz z opiekunami wzięła udział w wizycie w Szkole Turystyki i Biznesu w Sziluti na Litwie.

Ciekawostki

Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie jest jedyną szkołą w województwie warmińsko-mazurskim, która kształci specjalistów spedycji międzynarodowej i krajowej.

Bibliografia

Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie [06.11.2014]