Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 1999
Poziom szkoły: ...Wymagane...
Podtyp szkoły: ... Opcjonalne ...........
Profil: ... Opcjonalne ...........
Adres: 11 - 510 Wydminy ul. Grunwaldzka 94
Patron: ...Opcjonalne...


Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Zespołu Szkół jest mgr Eliza Szwed

Historia

Szkoła w Wydminach istnieje od roku 1946, ale tak naprawdę jej otwarcie nastąpiło 13 listopada 1945 r. Była to pierwsza szkoła utworzona w tym regionie po wojnie. Zgłosiło się do niej 21 dzieci. Zorganizowano cztery klasy Szkoły Powszechnej. W roku 1946 utworzono klasę piątą. Pierwszymi nauczycielami byli: Łyszczyński Michał i Łyszczyńska Rozalia. W latach 1949 - 1982 dyrektorem szkoły był Wacław Zawierta.

20 marca 1991 r. uchwałą Rady Gminy Wydminy, na bazie dotychczasowej Szkoły Podstawowej utworzono Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach. W skład ZSO weszła Szkoła Podstawowa im. Feliksa Nowowiejskiego i Samorządowe Liceum Ogólnokształcące. Od września 1999 r., po wprowadzeniu reformy szkolnej, w skład ZSO Wydminy wchodzi Gimnazjum. Mieści się ono w tym samym budynku co Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa.

Cele i zadania

...

Kadra pedagogiczna

...

Osiągnięcia

...

Absolwenci

...

Ciekawostki

...

Bibliografia


Gm[28.10.2014]
Zespół Szkół