Zespół Szkół Samorządowych w Chełchach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkół Samorządowych w Chełchach

Data założenia: 2003 r.
Poziom szkoły: podstawowy, ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa, gimnazjum
Adres: Chełchy 26, 19-300 Ełk

Zespół Szkół Samorządowych w Chełchach – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Zespołu Szkół jest Karol Marchel.

Historia

Zespół Szkół Samorządowych w Chełchach powstał w 2003 roku. W jego skład weszły: Szkoła Podstawowa w Chełchach oraz Gimnazjum w Chełchach. Pierwszym dyrektorem Zespołu Szkół została Małgorzaty Kopiczko. W 2003 roku szkoła otrzymała wyposażenie pracowni komputerowej od Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, który w Belwederze wręczył uczniom stosowne dokumenty.

W 2005 roku szkoła zdobyła grant (69300 zł) na realizację programu "Szkoła Marzeń". W 2010 roku otworzono Publiczny Punkt Przedszkolny działający przy Szkole Podstawowej w Chełchach. Do powstania Punktu Przedszkolnego przyczynił się Antoni Polkowski - wójt gminy Ełk.

Do obwodu Zespołu Szkół Samorządowych w Chełchach należą dzieci z miejscowości: Chełchy, Lega, Sędki, Przykopka, Czaple. Zespół Szkół Samorządowych w Chełchach Szkoła Podstawowa nosi imię Lecha Aleksandra Kaczyńskiego, zaś Zespół Szkół Samorządowych w Chełchach Gimnazjum nosi imię ks. Jerzego Popiełuszki.

Cele i zadania

"Zadania zespołu szkół wynikają z przepisów prawa pracy oraz uwzględniają program wychowawczy i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, a w szczególności: Dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum:

 • Umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum ... .
 • Umożliwiają absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu ... .
 • Kształtują środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosowanie do warunków gimnazjum i wieku ucznia ... .
 • Sprawują opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb". (Statut zespołu Szkół, 2011).

Kadra pedagogiczna

 • biologia - Anna Iwaszko
 • chemia - Anna Iwaszko
 • fizyka - Janusz Gawrylczyk
 • geografia - Jolanta Grzesiukiewicz
 • historia - Agnieszka Jaszkowska
 • j. angielski - Grzegorz Kacperski
 • j. polski - Agnieszka Jaszkowska, Mariola Stankiewicz
 • j. niemiecki - Agnieszka Adasiewicz
 • kształcenie zintegrowane - Magdalena Piela, Cecylia Dawidejt, Magdalena Kuczyńska, Alicja Bielska-Oleksy
 • matematyka - Izabela Herbst
 • muzyka - Alicja Bielska-Oleksy
 • plastyka - Alicja Bielska-Oleksy
 • przyroda - Anna Iwaszko
 • punkt przedszkolny - Lucyna Sitkowska
 • technika- Tomasz Marchel
 • religia - Ks. Wojciech Luto, Izabela Czygier
 • WOS - Adriana Kurasz
 • wychowanie do życia w rodzinie - Izabela Czygier
 • wychowanie fizyczne - Marcin Święciński
 • zajęcia artystyczne - Mariola Stankiewicz, Alicja Bielska-Oleksy
 • zajęcia komputerowe - Tomasz Marchel

Osiągnięcia

W 2009 roku szkoła otrzymała ogólnopolski certyfikat "Szkoły z klasą". Uczniowie Zespołu Szkół osiągają znaczące wyniki w dydaktyce i działalności artystycznej i sportowej.

Ciekawostki

Uczniowie szkoły, zwłaszcza ci najmłodsi otrzymali nowy plac zabaw.

Bibliografia

Zespół Szkół Samorządowych w Chełchach[[28.10.2014]
]] KategoriaL powiat ełcki kategroia: Ełk (gmina wiejska)