Zespół Szkół Samorządowych w Chełchach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkół Samorządowych w Chełchach

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 2003
Poziom szkoły: podstawowy, ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa, gimnazjum
Adres: Chełchy 26, 19-300 Ełk


Zespół Szkół Samorządowych w Chełchach – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Zespołu Szkół jest Karol Marchel.

Historia

Zespół Szkół Samorządowych w Chełchach powstał w 2003 roku. W jego skład weszły: Szkoła Podstawowa w Chełchach oraz Gimnazjum w Chełchach. Pierwszym dyrektorem Zespołu Szkół została Małgorzaty Kopiczko. W 2003 roku szkoła otrzymała wyposażenie pracowni komputerowej od Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, który w Belwederze wręczył uczniom dokumenty potwierdzające otrzymanie wyposażenia pracowni komputerowej. W 2005 roku szkoła zdobyła grant (69300 zł) na realizację programu „Szkoła Marzeń". W 2010 roku otworzono Publiczny Punkt Przedszkolny działający przy Szkole Podstawowej w Chełchach. Punktu Przedszkolny. Do powstania Punktu Przedszkolnego przyczynił się Antoni Polkowski - Wójt Gminy Ełk.Do obwodu Zespołu Szkół Samorządowych w Chełchach należą dzieci z miejscowości: Chełchy, Lega, Sędki, Przykopka, Czaple. Zespół Szkół Samorządowych w Chełchach Szkoła Podstawowa nosi imię Lecha Aleksandra Kaczyńskiego, zaś Zespół Szkół Samorządowych w Chełchach Gimnazjum nosi imię ks. Jerzego Popiełuszki.


Cele i zadania

"Zadania zespołu szkół wynikają z przepisów prawa pracy oraz uwzględniają program wychowawczy i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, a w szczególności: Dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum:
1) Umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum ... .
2) Umożliwiają absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu ... .
3) Kształtują środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosowanie do warunków gimnazjum i wieku ucznia ... .
4) Sprawują opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb ... .(Statut zespołu Szkół, 2011).

Kadra pedagogiczna

 • biologia
 • chemia
 • fizyka - Janusz Gawrylczyk
 • geografia - Jolanta Grzesiukiewicz
 • historia - Agnieszka Jaszkowska
 • informatyka
 • j. angielski
 • j. polski - Agnieszka Jaszkowska, Mariola Stankiewicz
 • j. niemiecki
 • kształcenie zintegrowane - Magdalena Piela, Cecylia Dawidejt, Magdalena Kuczyńska
 • matematyka - Izabela Herbst
 • muzyka
 • plastyka
 • punkt przedszkolny - Lucyna Sitkowska
 • oddz. przedszkolny
 • religia - Ks. Wojciech Luto
 • wych. fizyczne
 • zajęcia artystyczne - Mariola StankiewiczOsiągnięcia

W 2009 roku gólnopolski certyfikat „Szkoły z klasą”.

Absolwenci

...

Ciekawostki

...

Bibliografia


Gm[[28.10.2014]