Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: ...Wymagane...
Poziom szkoły: podstawowy, ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa, gimnazjum
Profil: ... Opcjonalne ...........
Adres: ul. Kościuszki 40, 19-300 Straduny
Patron: ...Opcjonalne...


Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach – Placówka w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Zaspołu szkół jest...

Historia

W skład Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach wchodzą: Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach Szkoła Podstawowa w Stradunach im. Jana Pawła II, Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach Gimnazjum w Stradunach im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Szkoła Podstawowa nosi imię Jana Pawła II, a Gimnazjum - imię Marszałaka Józefa Piłsudskiego. Od 2011 roku w Zespole Szkół Samorządowych w Stradunach funkcjonuje także Samorządowe Przedszkole w Stradunach, którego inicjatorem był Wójt Gminy Ełk Antoni Polkowski.Do obwodu Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach należą miejscowości: Straduny, Oracze, Miluki, Krokocie, Płociczno, Chojniak, Przytuły, Janisze, Malinówka, Sajzy, Piaski, Rydzewo.

Idea nadania naszej szkole imienia sławnego Polaka narodziła się wraz z przejęciem naszej szkolnej społeczności do nowo oddanego budynku przy ulicy Kościuszki 40. To, że ta szkoła istnieje (a losy jej były bardzo skomplikowane) to zasługa przede wszystkim księdza Józefa Kąckiego i Wójta Bernarda Walencieja.

Pomysłodawcą projektu był ówczesny dyrektor szkoły (wtedy tylko podstawowej) p. Zygfryd Bułkowski. Całą procedurę w oparciu o stosowne rozporządzenia regulujące te kwestie rozpoczęto na początku roku szkolnego 1997/98.

Najczęściej bywa tak, że od rozpoczęcia procedury do nadania imienia mija rok. Z przyczyn niezależnych (min. reforma ustroju szkolnego) minęło osiem lat. W tym czasie powstało gimnazjum. Duży, nowoczesny budynek pomieścił dwie szkoły. W celu sprawniejszego zarządzania obiema placówkami utworzono Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach.

05.01.2011r. w Zespole Szkół Samorządowych w Stradunach nastąpiło uroczyste otwarcie Samorządowego Przedszkola w Stradunach, którego inicjatorem był Wójt Gminy Ełk Antoni Polkowski.


Cele i zadania

...

Kadra pedagogiczna

...

Osiągnięcia

...

Absolwenci

...

Ciekawostki

...

Bibliografia


...