Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 1999
Poziom szkoły: podstawowy i ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa, gimnazjum
Adres: ul. Szkolna 4, 19 – 300 Ełk


Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Zespołu Szkół jest mgr Maria Nowacka.

Historia

Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach powstał w 1999 roku. W 2002 roku nastąpiła reorganizacja Zespołu. W skład Zespołu wchodzą: Punkt przedszkolny, Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach wraz z oddziałem przedszkolnym i oddziałem zamiejscowym w Rożyńsku oraz Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach.


Misja i wizja szkoły

"Misją Szkoły jest dążenie do tego, aby szkoła była bezpieczna i przyjazna, dawała dobre przygotowanie do dalszej edukacji oraz wzmacniała u uczniów poczucie własnej wartości, aby mogli znaleźć swoje miejsce w otaczającej rzeczywistości".

Wizja szkoły "* Szkoła dysponuje wysoko wykwalifikowaną oraz doświadczoną kadrą pedagogiczną, która doskonali ustawicznie swoje metody pracy.

  • Program wychowawczy szkoły ukierunkowany jest na potrzeby dziecka, jego środowiska rodzinnego i lokalnego.
  • Jasne i spójne kryteria oceniania wspierają rozwój ucznia i są akceptowane przez całą społeczność szkolną.
  • Szkoła uczy przestrzegania norm społecznych oraz kształtuje w wychowankach poczucie odpowiedzialności za własne czyny.
  • Pielęgnuje tradycje narodowe i regionalne.
  • Promuje zdrowy styl życia i uczy poszanowania środowiska naturalnego.
  • Szkoła jest ośrodkiem życia kulturalnego w środowisku lokalnym, organizuje różnorodne imprezy sportowe, kulturalne, rocznicowe.
  • Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły i we współpracy z radą pedagogiczną pozyskują środki na zakup pomocy naukowych, nagród i sprzętu ułatwiającego pracę administracyjną."


Kadra pedagogiczna

Faszczewska Ewa, Stolarczyk Ewa, Siemion Iwona, Cieślukowska Elżbieta, Kondratowicz Jadwiga, Malinowska Agata, Krymska Urszula, Bagińska Marzanna, Romaniuk-Bogdan Aleksandra, Pikora Katarzyna, Łukaszewicz Wioletta, Dębek Wiesława, Lewczuk Anna, Balcer Bożena, Jamrożek Anna, Kirycka Beata, Wronowska Dorota, Różyńska Ewa, Czajka Anna Maria, Szuchnicki Krzysztof, Salamonowicz Paweł, Szuchnicka Katarzyna, Borowik Wioletta


Osiągnięcia

Uczniowie Zespołu Szkół osiągają znaczące wyniki w dydaktyce oraz w działalności artystycznej i sportowej.

Ciekawostki

W roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół Samorządowych w Woszczelach będą realizowane różne projekty , na przykład: Co zrobić gdy pojawi się zagrożenie? Anoreksje i bulimia - choroby XXI wieku; Zdrowe żywienie - gdzie jest taniej? Jakie były przyczyny wypadków drogowych w roku 2013/2014 w województwie warmińsko - mazurskim? Jak przedstawić ,,Zemstę" A. Fredry żeby nasi rówieśnicy chcieli ją oglądać? Jak zorganizować i przeprowadzić drogę krzyżową ulicami Woszczel?


Bibliografia


Gm[27.10.2014]