Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie

Budynek Zespołu, źródło: www.szkolnictwo.pl.
Budynek Zespołu, źródło: www.szkolnictwo.pl.
Data założenia: 1963 r.
Poziom szkoły: przedszkolny, podstawowy, ponadpodstawowy, ponadgimnazjalny
Podtyp szkoły: szkoła specjalna
Adres: ul. Mrongowiusza 13 C, 11-700 Mrągowo

Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Mrągowie. Dyrektorem Zespołu jest Anna Gromańska.

Historia

W 1963 r. utworzono pojedyncze klasy specjalne przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mrągowie. W 1971 r. powołano samodzielną szkołę podstawową, a w 1974 r. zorganizowano klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej. 17 stycznia 1985 r. Zespół otrzymał miano "Szkoły Grunwaldu".

W 1995 r. utworzono pierwszą "klasę życia" dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym. W 1997 r. w Zespole powołano grupy rewalidacyjno-wychowawcze do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo w stopniu głębokim.

Cele i zadania

Zespół realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie. Zadaniem szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych jest przede wszystkim:

 • osiągnięcie wszechstronnego rozwoju uczniów, zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi
 • przygotowanie wychowanków do życia w społeczeństwie i przyszłej pracy zawodowej w warunkach poszanowania ich godności osobistej

Działalność Zespołu

W Zespole Szkół Specjalnych funkcjonują:

Kadra pedagogiczna

 • wicedyrektor - Barbara Michałowska
 • fizyka - Dorota Żytko
 • historia, wos, wychowanie do życia w rodzinie - Alicja Michalkiewicz
 • informatyka, technika - Beata Pieńczykowska
 • j. angielski - Magdalena Bielska
 • j. polski, rewalidacja indywidualna - Julita Bartosiewicz
 • kształcenie zintegrowane - Małgorzata Narwojsz, Elżbieta Szymborowska
 • logopeda - Hanna Alicka, Aneta Stefanowicz
 • matematyka - Alicja Deptuła, Dorota Żytko
 • przyroda, biologia, geografia, chemia, ekozespoły - Krystyna Janus
 • psycholog - Bożena Alicka
 • religia - Dorota Pieczko
 • rewalidacja indywidualna - Anna Gromańska, Barbara Michałowska, Magdalena Nowak, Janina Papiernik, Beata Pieńczykowska, Beata Przyborowska, Elżbieta Szymborowska
 • zajęcia rewalidacyjne - Celina Bączek
 • zajęcia w grupie rewalidacyjno-wychowawczej - Anna Abramczyk, Sylwia Bałdyga, Agnieszka Bartnicka, Anna Dzieńkowska, Janina Papiernik, Mira Popowicz, Adrianna Rawa, Elżbieta Żuk
 • zajęcia w zespole edukacyjno-terapeutycznym - Mirosława Bogucka, Alicja Deptuła, Bogusław Kuc, Magdalena Nowak, Iwona Piasta, Dorota Piotrowska
 • wychowanie fizyczne - Ewa Marcinkjan


Osiągnięcia

Wychowankowie Zespołu biorą udział w konkursach recytatorskich, hotelarskich, tańca oraz plastycznych.

Bibliografia

szkolnictwo.pl [06.11.2014]

Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie [06.11.2014]