Zespół Szkół w Gródkach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkół w Gródkach

Budynek szkoły, źródło: www.szkolnictwo.pl [20.11.2014]
Budynek szkoły, źródło: www.szkolnictwo.pl [20.11.2014]
Data założenia: 1946 rok
Poziom szkoły: ponadgimnazjalny
Adres: 13-204 Gródki
Gródki 30

Zespół Szkół w Gródkach – szkoła ponadgimnazjalna z siedzibą w Gródkach, w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora placówki pełni Mirosława Bobrowska.

Historia

Szkoła rozpoczęła działalność 1 września 1946 roku jako Żeńska Szkoła Rolniczo-Gospodarcza. W latach 50-tych powołano Państwowe Technikum Rolnicze. Obecnie placówka funkcjonuje jako Zespół Szkół w Gródkach, który tworzą następujące typy szkół:

 • technikum
 • liceum ogólnokształcące
 • liceum profilowane
 • zasadnicza szkoła zawodowa

Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Działdowski.

Oferta kształcenia

Szkoła oferuje kształcenie w następujących typach szkół i kierunkach:

Technikum (4 lata)

 • Technik weterynarii
 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik agrobiznesu
 • Technik inżynierii środowiska i melioracji
 • Technik mechanizacji rolnictwa
 • Technik rolnik
 • Technik hodowca koni
 • Technik pojazdów samochodowych

Liceum Ogólnokształcące (3 lata)

 • Klasa „ policyjna"
 • Klasa „wojskowa” lub „wielomundurowa” (policja, wojsko, straż pożarna, straż graniczna)
 • Klasa ratownictwa medycznego
 • Klasa edukacja medialna

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 lata)

 • „klasa wielozawodowa"

Szkoła policealna (2 lata i 1,5 roku)

 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Kadra pedagogiczna

Nauczyciele specjaliści

 • Abram Danuta
 • Chrzanowska Agata
 • Dawidowska Bożena
 • Dębska Joanna
 • Dobucki Jacek
 • Grzela Edyta
 • Kalinowska Iwona
 • Kumosa Kazimierz
 • Kurowski Grzegorz
 • Lytvyn Ihor
 • Mackiewicz Marcin
 • Popiół Lechosław
 • Puchalski Daniel
 • Rakoczy Agnieszka
 • Różańska Justyna
 • Seligmann Stanisław
 • Ks. Sikorski Zdzisław
 • Smętkowska Wiesława
 • Szatkowska Iwona
 • Ks. Szmaichel Stanisław
 • Wilczewska Jolanta
 • Wołejszo Marcin
 • Zygmuntowska Anna

Osiągnięcia

24 października 2014 roku w Zespole Szkół w Gródkach odbyły się eliminacje szkolne XXXIX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Laureatami etapu szkolnego w kategoriach tematycznych zostali:

 • Produkcja zwierzęca – Przemek Łożyński, Karol Markiewicz
 • Produkcja roślinna – Artur Szatkowski, Kamil Szostek
 • Architektura krajobrazu – Andżelika Mikas, Krystian Ługiewicz

Zwycięzcy będą reprezentować szkolę na eliminacjach okręgowych, które odbędą się 17 kwietnia 2015 roku w Olsztynie.

Projekty

Uczniowie klas II i III liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Gródkach uczestniczą w projekcie pt. „Szkoła równych szans” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu rozwijanie zainteresowań, umiejętności i kompetencji kluczowych młodzieży przez indywidualizację procesu kształcenia z zastosowaniem nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych.

Ciekawostki

Z okazji 50-lecia szkoły ukazała się w 1996 roku monografia opracowana przez Danutę Abram pt. 50 lat Zespołu Szkół Rolniczych w Gródkach.

Bibliografia

zsgrodki.cba.pl [20.11.2014]
zsgrodki.strefa.pl [20.11.2014]