Zespół Szkół w Gronowie Górnym

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkół w Gronowie Wielkim

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 2012
Poziom szkoły: podstawowy i ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa, gimnazjum
Adres: ul. Szmaragdowa 5, 82-310 Elbląg 2


Zespół Szkół w Gronowie Wielkim – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem placówki jest Zenon Chmiel.

Historia

Zespół Szkół w Gronowie Wielkim powstał w 2012 roku z połączenia Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Gronowie Wielkim i Gminnego Gimnazjum w Gronowie wielkim. W skład Zespołu wchodzi także oddział Przedszkolny. Zespół przejął mienie, wierzytelności i dokumenty likwidowanych placówek.

Cele i zadania

"Szkoła i gimnazjum realizują cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, koncentrując się na sprawowaniu funkcji wychowawczych, edukacyjnych i opiekuńczych. Zespół stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwosci psychofizyczne"(Statut Zespołu Szkół w Gronowie Górnym, 2012).

Kadra pedagogiczna

 • biologia/przyroda - Bielawska Małgorzata, Konopko Alicja
 • chemia - Fortuna Marzena, Konopko Alicja
 • edukacja dla bezpieczeństwa - Serocki Paweł
 • edukacja wczesnoszkolna - Mościńska Małgorzata, Rutkiewicz Iwona, Sarnowska Edyta
 • fizyka - Czajkowska Małgorzata, Fortuna Marzena
 • geografia - Konopko Alicja
 • historia - Gawrońska Marlena, Perlińska Renata
 • informatyka - Chmiel Zenon, Serocki Paweł
 • j. angielski - Klofczyńska-Melka Anna, Kurlenda Joanna, Niemira-Dudek Edyta
 • j. polski - Gawrońska Marlena, Kowalkowska Iwona, Kurowska Joanna, Żuk Katarzyna
 • j. rosyjski - Klofczyńska-Melka Anna, Maczuga Olga
 • matematyka - Czajkowska Małgorzata, Filipkowska Elżbieta, Fortuna Marzena
 • muzyka - Perlińska Renata, Solecka-Zegzuła Renata
 • plastyka - Kowalkowska Iwona, Solecka-Zegzuła Renata
 • religia - Hetnerowski Radosław, Jaśtak Jolanta
 • technika - Kowalkowska Iwona, Serocki Paweł, Solecka-Zegzuła Renata
 • wos. - Perlińska Renata
 • wych. fizyczne - Budziwojski Łukasz, Jażdżyński Izabela, Machiński Krzysztof
 • wych do życia w rodzinie - Bielawska Małgorzata


Osiągnięcia

Uczniowie Zespołu Szkół osiągają znaczące wyniki w ogólnopolskich, wojewódzkich i miejskich konkursach przedmiotowych, sportowych i kulturalnych.

Ciekawostki

Uczniowie wysoko oceniają swoją szkołę. Uważają, że jest najlepsza nie tylko w okolicy, ale także i w stolicy.

Bibliografia


ZS[11.10.2014]