Zespół Szkół w Jezioranach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkół w Jezioranach

Budynek placówki, źródło: www.zsjeziorany.edupage.org
Budynek placówki, źródło: www.zsjeziorany.edupage.org
Data założenia: XX w.
Poziom szkoły: podstawowy, ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa, gimnazjum
Adres: ul. Konopnickiej 13, 11–320 Jeziorany

Zespół Szkół w Jezioranach – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora pełni Jolanta Kazimierczyk.

Działalność

W skład Zespołu wchodzą dwie placówki:

W Zespole cyklicznie organizowane są głównie następujące imprezy:

 • Sprzątanie świata – sprzątanie terenu szkoły i miasta
 • "Dzień ruchu w szkole" w ramach konkursu sportowego "Aktywna szkoła – aktywny uczeń"
 • Dni Papieskie
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Hallowen
 • Święto Niepodległości
 • Andrzejki
 • Spotkanie z kolędą
 • Zabawa karnawałowa
 • Walentynki
 • Dzień Wiosny
 • Dzień Dziecka na sportowo
 • Dzień z Patronem Szkoły, połączony z turniejem wiedzy o Patronie
 • "Dzień Ziemi" – wiosenne sprzątanie Warmii i Mazur
 • Święto Konstytucji 3–go Maja
 • Dzień kariery zawodowej – spotkania uczniów kl. III gimnazjum z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych
 • Dni Rodziny
 • Dzień Sportu Szkolnego
 • "Najlepsi z Najlepszych"

Cele i zadania

Placówka realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych funkcjonujących w szkole podstawowej i gimnazjum, wchodzących w zakres Zespołu.

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne Zespołu tworzą następujący nauczyciele:

 • Grażyna Łapińska
 • Zbigniew Sadza
 • Jadwiga Adamiec
 • Stanisława Andryszewicz i Jasińska
 • Krystyna Banasiuk
 • Elżbieta Błaszczyk
 • Kamila Bruździak
 • Małgorzata Czabrycka
 • Zbigniew Czabrycki
 • Krystyna Czerniewska
 • Anna Dokurno
 • Anna Dudziec
 • Tomasz Durzyński
 • Maria Gajdasz-Smalec
 • Jolanta Gawkowska
 • Krzysztof Góralczyk
 • Barbara Jarkiewicz
 • Agnieszka Kajszczak
 • Zbigniew Kalisz
 • Jolanta Kazimierczyk
 • Kamila Komor
 • Sabina Konopińska
 • Agnieszka Korowaj-Witek
 • Izabela Kudelska
 • Anna Kuszczak
 • Danuta Lasiuk
 • Grażyna Lasiuk
 • Marian Łapiński
 • Marek Mazan
 • Grażyna Nachiło
 • Elwira Podeszewska
 • Katarzyna Semen-Siekaniec
 • Marek Smarzyński
 • Małgorzata Smoleńska
 • Dorota Sosnowska
 • Marzena Szpakowska
 • Jolanta Szunejko
 • Andrzej Szuwalski
 • Grzegorz Święconek
 • Małgorzata Tatol
 • Renata Tuchulska
 • Elżbieta Wakszyńska
 • Sławomira Wójcik

Bibliografia

zsjeziorany.edupage.org [15.11.2014]
szkolnictwo.pl [15.11.2014]