Zespół Szkół w Kisielicach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkół w Kisielicach

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: ...Wymagane...
Poziom szkoły: podstawowy, ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa, gimnazjum
Adres: Aleja Wojska Polskiego 2, 14-220 Kisielice


Zespół Szkół w Kisielicach – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. W skład Zespołu Szkół w Kisielicach wchodzą: Przedszkole w Kisielicach, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kisielicach, Publiczne Gimnazjum. Dyrektorem Zespołu Szkół jest Roman Adamski.


Cele i zadania

"Zespół Szkół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności :

 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
 • umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu,
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły /przedszkola/ i wieku uczniów /dzieci/,
 • sprawuje opiekę nad uczniami /dziećmi/ odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły /przedszkola/,
 • umożliwia uczniom /dzieciom/ podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
 • udziela uczniom /dzieciom/ pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
 • umożliwia uczniom /dzieciom/ rozwijanie zainteresowań i realizację indywidualnych programów nauczania umożliwiających ukończenie szkoły w skróconym czasie,
 • dba o wszechstronny rozwój dzieci i przygotowanie ich do rozpoczęcia nauki w szkole,
 • udziela pomocy rodzicom pracującym w zapewnieniu dzieciom opieki, współdziała z rodziną, pomagając jej w wychowaniu i przygotowaniu dzieci do nauki w szkole,
 • troszczy się o rozwój fizyczny i stan zdrowia dzieci, wdraża nawyki z dziedziny higieny i życia codziennego,
 • przygotowuje do życia w grupie rówieśniczej, życzliwości wobec rodziny i otoczenia, samodzielności oraz wytrwałości w dążeniu do celu,
 • organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi."


Kadra pedagogiczna

Danuta Adamek, Beata Adamska, Roman Adamski, Jan Czarnik, Magdalena Drypa, Anna Dudzik, Hanna Górecka, Marek Grzonkowski, Agnieszka Jakubczyk, Anna Jasińska, Bartłomiej Kawski, Ewa Kitlińska, Maria Kołakowska, Dominika Kowalczyk, Mariola Kwiatkowska, Beata Lejmanowicz, Dagmara Łęgowska, Adam Mańka, Bożena Mańka, Ewa Marszałek, Agnieszka Michalska, Danuta Mikulicz, Anna Niedziałkowska, Natalia Okońska, Beata Pikuła, Wiesława Pikura, Mirosława Podgórska, Katarzyna Pokorska, Danuta Przybylska, Krzysztof Przybylski, Kamila Rachowicz, Beata Rutkowska, Marceli Saremba, Elżbieta Smoczyńska, Żaneta Starbała, Danuta Stępień, Małgorzata Szymańska, Izabela Ślusarczyk, Ewa Turczyn, Dagmara Wejnarska, Maria Wesołowska, Jolanta Więcek, Joanna Wilmańska, Piotr Wilmowicz, Krzysztof Wiśniewski, Agnieszka Zawolska

Osiągnięcia

Uczniowie Zespołu Szkół w Kisielicach osiągają znaczące wyniki w dydaktyce, działalności artystycznej i sportowej.

Ciekawostki

Uczniowie redagują gazetkę szkolną "Echo Szkoły". Gimnazjum w Zespole Szkół w Kisielicach przystąpiło do Programu AKADEMIA UCZNIOWSKA, którego koordynatorem jest Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie na zlecenie MEN.

Bibliografia


Gm[27.10.2014]
Gm[27.10.2014]