Zespół Szkół w Lipowinie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkół w Lipowinie

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 1999
Poziom szkoły: podstawowy i ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa, gimnazjum
Adres: Lipowina 2, 14- 500 Braniewo


Hasło_do_definicji – Zespół Szkół w Lipowinie. Placówka oświatowa działająca w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem placówki jest Ilona Kwiatecka - Wiśniewska.

Historia

W 1999 roku powstał Zespół Szkół w Lipowinie składający się ze Szkoły Podstawowej w Lipowinie i Publicznego Gimnazjum w Lipowinie. Szkoła w Lipowinie powstała w 1957 roku początkowo w budynku prywatnym, a następnie w budynku pałacu w Lipowinie obok biur PGR.w 1963 roku szkoła przeniosła się do nowego budynku, w którym obok 5 sal lekcyjnych ogrzewanych piecami kaflowymi mieścił się także pokój nauczycielski i zaplecze sanitarne. W 1988 roku w szkole założono instalacje centralnego ogrzewania.Po przeprowadzeniu gruntownego remontu (1993) uczniowie i nauczyciele uzyskali komfort nauki i pracy, a w 2000 roku szkoła otrzymała salę gimnastyczną. Po powstaniu Zespołu Szkół jeszcze bardziej poprawiły się warunki, otwarto salę komputerową. W 2008 roku przeprowadzono kolejny generalny remont starej części szkoły. Zostały wymienione podłogi i wstawiono nowe okna. "46 lat to długi okres czasu, w którym rozwijała się, przekształcała i zmieniała nasza szkoła. Jak ważna to placówka dla każdego z nas - uczniów, rodziców i nauczycieli nie trzeba nikogo przekonywać.Kolejne pokolenia rodziców przyprowadzają do nas swoje dzieci z ufnością, wiedząc, że ich pociechy pozostają w najlepszych rękach, pod fachową opieką odpowiednio wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej. Dbamy o to, aby uczeń kończący szkołę podstawową i gimnazjum doskonale funkcjonował w domu i szkole".

Kierownicy i dyrektorzy szkoły

  • Czesław Urban – kierownik Szkoły Podstawowej w Lipowinie w latach 1959 – 1975
  • Bożena Cichowska ( z d. Tyszkiewicz )- dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipowinie w latach 1975 – 1984 r.
  • Danuta Błażewicz- dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipowinie w latach 1984 – 1987 r.W chwili obecnej pełni funkcję wicedyrektora Zespołu Szkół w Lipowinie.
  • Czesław Rudź - dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipowinie w latach 1987 – 1992 r.
  • Ilona Kwiatecka - Wiśniewska- dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipowinie w latach 1992 – 1999 r.,- dyrektor Zespołu Szkół w Lipowinie od 1999 - nadal


Osiągnięcia

Uczniowie Zespołu Szkół odnoszą sukcesy w nauce i sporcie (np. w piłce nożnej, siatkowej, koszykowej, lekkiej atletyce, tenisie stołowym).

Ciekawostki

Szkoła prowadzi różne projekty, między innymi inwentaryzację przyrodniczą "Warmię i Mazury kochamy, o przyrodę dbamy”, "Przyroda moich dziadków". W Zespole Szkół powstał "Plan działań zmierzających do podniesienia poziomu czytelnictwa" przewidziany do realizacji w roku szkolnym 2014/2015.

Bibliografia


http://www.zslipowina.pl/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1[09.10.2014]
Zespół Szkół