Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach

Data założenia: 1990 rok
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa, gimnazjum
Adres: 11-200 Bartoszyce
ul. Leśna 1
Patron: Łesia Ukrainka

Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach – placówka edukacyjna z ukraińskim językiem nauczania z siedzibą w Bartoszycach, w województwie warmińsko-mazurskim. Funkcję dyrektora placówki pełni Lubomira Tchórz.

Historia

Szkoła ukraińska w Bartoszycach rozpoczęła działalność 1 września 1990 roku. Wtedy to w powiecie bartoszyckim powołano dwie niezależne szkoły z ukraińskim językiem nauczania: Szkołę Podstawową nr 8 im. Łesi Ukrainki w Bartoszycach oraz Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Górowie Iławeckim (od 1999 roku Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławecki). Na skutek reformy systemu oświaty w Polsce w roku szkolnym 1999/2000 szkoła podstawowa została przekształcona w Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania im. Łesi Ukrainki w Bartoszycach. Obecnie w skład tego zespołu wchodzi:

 • szkoła podstawowa
 • gimnazjum.

Misja

Misją szkoły jest nowoczesne kształtowanie dzieci i młodzieży mniejszości ukraińskiej, rozwijanie i podtrzymywanie ich tożsamości narodowej.

Kadra pedagogiczna

 • Tchórz Lubomira - dyrektor szkoły, język ukraiński, biblioteka
 • Dąbrowna Anna - oddział przedszkolny, język polski
 • Drozd Mirosław - język ukraiński, historia Ukrainy, zajęcia artystyczne, biblioteka
 • Głuszko Danuta - nauczanie wczesnoszkolne
 • Kulish Natalia - język angielski
 • Łatanyszyn Aleksandra - język rosyjski
 • Mielnik Urszula - nauczanie wczesnoszkolne
 • Ortyński Orest - historia
 • s. Oresta Sałamaszek - religia
 • Paluszek Mirosława - nauczanie wczesnoszkolne
 • Rohun Danuta - język polski
 • Watemborski Patryk - wychowanie fizyczne
 • Shelest Natalia - język ukraiński, muzyka
 • Shelest Serhii - wychowanie fizyczne, muzyka
 • Stepaniuk Mirosława - technika, informatyka, zajęcia komputerowe, świetlica
 • Sytczyk Oksana - matematyka
 • Trojanowska Maria - chemia, biologia, przyroda, plastyka, wychowanie do życia w rodzinie
 • Tetkowska-Morszczyzna Iwona - matematyka, fizyka, geografia
 • Wnukowicz Agnieszka - pedagog szkolny, doradztwo zawodowe, świetlica
 • Albin Tadeusz - wiedza o społeczeństwie
 • Wawrzyniak Bogdan - edukacja dla bezpieczeństwa

Formy aktywności uczniowskiej

 • Chór "Lisowa pisnia"
 • Grupa teatralna "Plejada"
 • Zespół taneczny "Barwinok"
 • Trio "Soneczko"
 • Zespół "Wesełynka"
 • Religijna grupa "Dar lubowi"

Stowarzyszenie

Przy szkole działa Stowarzyszenie Absolwentów, Sympatyków, Przyjaciół Szkoły Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania "Kałyna", które we wrześniu 2009 roku otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego.

Ciekawostki

W 2003 roku w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie zatrudniono doradcę metodycznego w zakresie języka ukraińskiego dla nauczycieli-ukrainistów.

Bibliografia

lesiabart.pl [20.11.2014]