Zespół Szkól w Kruklankach: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
Linia 9: Linia 9:
 
}}
 
}}
  
''' Zespół Szkól w Kruklankach ''' – Placówka oświatowa w województwie [[warmińsko-mazurskie|warmińsko-mazurskim]]. Dyrektorem Zespołu Szkół jest...<br/>
+
''' Zespół Szkól w Kruklankach ''' – Placówka oświatowa w województwie [[warmińsko-mazurskie|warmińsko-mazurskim]]. Dyrektorem Zespołu Szkół jest [[Zenon Buć]]<br/>
 
== Historia ==
 
== Historia ==
w 1948 roku rozpoczęła nauczanie Gminna Szkoła Podstawowa rozpoczęła nauczaniew 1947 roku została odremontowana i już pierwszego lutego 1948 r. rozpoczęto tu nauczanie dzieci w czterech łączonych klasach, do których uczęszczało 48 uczniów. W miarę jak zaludniała sie wieś, przybywało również uczniów w szkole - powiekszała się ilość klas. Już w 1954r. do szkoły chodziło 126 uczniów. Pierwszego stycznia 1973 roku zarządzeniem ministra oświaty i wychowania w całym kraju zostały powołane zbiorcze szkoły powszechne ośmioklasowe. W roku 1999 reforma szkolnictwa zaowocowała powstaniem Gimnazjum. W jednym budynku mieściły się dwie szkoły.Reforma utrzymuje się aż do dnia dzisiejszego.
+
w 1948 roku rozpoczęła nauczanie Gminna Szkoła Podstawowa rozpoczęła nauczaniew 1947 roku została odremontowana i już pierwszego lutego 1948 r. rozpoczęto tu nauczanie dzieci w czterech łączonych klasach, do których uczęszczało 48 uczniów. W miarę jak zaludniała sie wieś, przybywało również uczniów w szkole - powiekszała się ilość klas. Już w 1954r. do szkoły chodziło 126 uczniów. Pierwszego stycznia 1973 roku zarządzeniem ministra oświaty i wychowania w całym kraju zostały powołane zbiorcze szkoły powszechne ośmioklasowe. W roku 1999 reforma szkolnictwa zaowocowała powstaniem Gimnazjum. W jednym budynku mieściły się dwie szkoły.Reforma utrzymuje się aż do dnia dzisiejszego. Szkoła podstawowa nosi im. K. I. Gałczyńskiego
 
<br/>
 
<br/>
 
== Cele i zadania ==
 
== Cele i zadania ==
...
+
Cele i zad. Szk. Podst.
 +
Uczniowie szkoły realizują obowiązek szkolny zgodnie z granicą obwodu ustaloną przez Radę Gminy w porozumieniu z Kuratorem Oświaty.
 +
 
 +
§ 16. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
 +
 
 +
Przestrzega postanowień Konstytucji RP, kieruje się wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka w szczególności:
 +
 
 +
1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, kontynuowania edukacji w gimnazjum oraz dokonania świadomego wyboru dalszego kształcenia.
 +
 
 +
2. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów określonych w ustawie.
 +
 
 +
3. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
 +
 
 +
 +
 
 +
4. Umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej: (Statut Szk. Pods. w Kurklankach 2012)
 +
Gł. cele gimnazjum
 +
wyrównywanie szans w dostępie do edukacji,
 +
 
 +
·        wspomaganie rozwoju ucznia jako osoby i wprowadzanie go w życie społeczne,
 +
 
 +
·        rozbudzanie aspiracji edukacyjnych ucznia,
 +
 
 +
·        dobre przygotowanie do nauki na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie,
 +
 
 +
·        podnoszenie poziomu kształcenia. (statut Gimnazjum w Kurklankach 2012)
 
<br/>
 
<br/>
 
== Kadra pedagogiczna ==
 
== Kadra pedagogiczna ==
Stanisława Aleksandrowicz, Izabela Bartczak, Michał  Brzozowski, Renata Buczko, Edyta Buczyńska, Zenon Buć, Krystyna Cendrowska, Włodzimierz Ciż, Kielch Ewa, Andrzej  Ferenc, Irena Gut, Małgorzata Jackiewicz, Małgorzata Karbowska, Jarosław Karbowski, Jerzy Klemunda, Elżbieta Kłak, Krystyna  Leśna, Jacenty Makaus, Danuta Małyj, Mirosław Małyj Urszula Marczycha, Renata Moszczyńska, Katarzyna  Orynczak, Jarosława Oryńczak, Wiktoria Petiuk, Anna  Sawczyszyn, ks. Jerzy Senejko, Wioletta Tomaszewska, Urszula Uścinowicz, Joanna Zielińska
+
* geografia - Małgorzata Jackiewicz
 +
* historia - Izabela Bartczak
 +
* informatyka - Zenon Buć
 +
j. angielski - Andrzej  Ferenc
 +
* j. polski - Kielch Ewa, Urszula Uścinowicz
 +
* matematyka - Jerzy Klemunda, Wiktoria Petiuk
 +
* muzyka - Jerzy Klemunda, Wiktoria Petiuk
 +
* plastyka - Jarosław Karbowski
 +
* przyroda - Wioletta Tomaszewska
 +
* religia - Stanisława Aleksandrowicz,
 +
* technika - Jarosław Karbowski
 +
Ponadto w Zespole Szkół pracują: Michał  Brzozowski, Renata Buczko, Edyta Buczyńska, Krystyna Cendrowska, Włodzimierz Ciż, Irena Gut,, Małgorzata Karbowska,, Elżbieta Kłak, Krystyna  Leśna, Jacenty Makaus, Danuta Małyj, Mirosław Małyj Urszula Marczycha, Renata Moszczyńska, Katarzyna  Orynczak, Jarosława Oryńczak, Anna  Sawczyszyn, ks. Jerzy Senejko, , Joanna Zielińska
 
<br/>
 
<br/>
 
== Osiągnięcia ==
 
== Osiągnięcia ==
Linia 26: Linia 62:
 
<br/>
 
<br/>
 
== Ciekawostki ==
 
== Ciekawostki ==
...
+
Objęliśmy ochroną pewien odcinek brzegu jeziora Brożówka niedaleko naszej szkoły. SZKOLNA OSTOJA PRZYRODY ,,NAD JEZIOREM BROŻÓWKA’’
 
<br/>
 
<br/>
 
== Bibliografia ==
 
== Bibliografia ==

Wersja z 08:25, 16 paź 2014

Zespół Szkól w Kruklankach

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 1999
Poziom szkoły: podstawowy i ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa, gimnazjum
Adres: ul. 22-go Lipca 34, 11-612 Kruklanki


Zespół Szkól w Kruklankach – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Zespołu Szkół jest Zenon Buć

Historia

w 1948 roku rozpoczęła nauczanie Gminna Szkoła Podstawowa rozpoczęła nauczaniew 1947 roku została odremontowana i już pierwszego lutego 1948 r. rozpoczęto tu nauczanie dzieci w czterech łączonych klasach, do których uczęszczało 48 uczniów. W miarę jak zaludniała sie wieś, przybywało również uczniów w szkole - powiekszała się ilość klas. Już w 1954r. do szkoły chodziło 126 uczniów. Pierwszego stycznia 1973 roku zarządzeniem ministra oświaty i wychowania w całym kraju zostały powołane zbiorcze szkoły powszechne ośmioklasowe. W roku 1999 reforma szkolnictwa zaowocowała powstaniem Gimnazjum. W jednym budynku mieściły się dwie szkoły.Reforma utrzymuje się aż do dnia dzisiejszego. Szkoła podstawowa nosi im. K. I. Gałczyńskiego

Cele i zadania

Cele i zad. Szk. Podst. Uczniowie szkoły realizują obowiązek szkolny zgodnie z granicą obwodu ustaloną przez Radę Gminy w porozumieniu z Kuratorem Oświaty.

§ 16. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Przestrzega postanowień Konstytucji RP, kieruje się wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka w szczególności:

1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, kontynuowania edukacji w gimnazjum oraz dokonania świadomego wyboru dalszego kształcenia.

2. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów określonych w ustawie.

3. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.


4. Umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej: (Statut Szk. Pods. w Kurklankach 2012) Gł. cele gimnazjum wyrównywanie szans w dostępie do edukacji,

· wspomaganie rozwoju ucznia jako osoby i wprowadzanie go w życie społeczne,

· rozbudzanie aspiracji edukacyjnych ucznia,

· dobre przygotowanie do nauki na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie,

· podnoszenie poziomu kształcenia. (statut Gimnazjum w Kurklankach 2012)

Kadra pedagogiczna

  • geografia - Małgorzata Jackiewicz
  • historia - Izabela Bartczak
  • informatyka - Zenon Buć

j. angielski - Andrzej Ferenc

  • j. polski - Kielch Ewa, Urszula Uścinowicz
  • matematyka - Jerzy Klemunda, Wiktoria Petiuk
  • muzyka - Jerzy Klemunda, Wiktoria Petiuk
  • plastyka - Jarosław Karbowski
  • przyroda - Wioletta Tomaszewska
  • religia - Stanisława Aleksandrowicz,
  • technika - Jarosław Karbowski

Ponadto w Zespole Szkół pracują: Michał Brzozowski, Renata Buczko, Edyta Buczyńska, Krystyna Cendrowska, Włodzimierz Ciż, Irena Gut,, Małgorzata Karbowska,, Elżbieta Kłak, Krystyna Leśna, Jacenty Makaus, Danuta Małyj, Mirosław Małyj Urszula Marczycha, Renata Moszczyńska, Katarzyna Orynczak, Jarosława Oryńczak, Anna Sawczyszyn, ks. Jerzy Senejko, , Joanna Zielińska

Osiągnięcia

...

Absolwenci

...

Ciekawostki

Objęliśmy ochroną pewien odcinek brzegu jeziora Brożówka niedaleko naszej szkoły. SZKOLNA OSTOJA PRZYRODY ,,NAD JEZIOREM BROŻÓWKA’’

Bibliografia


...