Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja MartaF (dyskusja | edycje) z dnia 18:10, 21 mar 2015

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług

Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług logo.jpeg
Logo Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług
Przedmiot działalności: Kompleksowe usługi doradcze; szkolenia dla przedsiębiorców; biuro rachunkowe.
Adres: ul. Mickiewicza 1

10-548 Olsztyn

E-mail: zphiu@sprint.com.pl
Telefon: 89 527 33 77
Strona internetowa: www.zphiu.olsztyn.pl

Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług instytucja otoczenia biznesu zrzeszona w sieci RSU.

Informacje ogólne

Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług to organizacja samorządu zawodowego osób prowadzących działalność gospodarczą (szczególnie mikroprzedsiębiorstw o różnym profilu działalności). Jest to organizacja non profit. Należy do Krajowego Systemu Usług (afiliowanego przy PARP) oraz Regionalnego Systemu Usług woj. warmińsko-mazurskiego[1].

Zrzeszenie ma na celu wszechstronne popieranie działalności gospodarczej, prowadzonej przez przedsiębiorców oraz ochronę i reprezentowanie ich interesów gospodarczych.

Cele Zrzeszenia osiągane są przez:

 • reprezentowanie interesów członków wobec władz i instytucji państwowych, samorządowych i społecznych
 • współdziałanie z organizacjami administracji państwowej, samorządem terytorialnym oraz organizacjami społecznymi w sprawach działalności członków Zrzeszenia
 • współdziałanie z organizacjami konsumenckimi
 • utrwalanie więzi środowiskowej, tradycji, obyczajów handlowych oraz postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej
 • prowadzenie wśród członków pracy społeczno-wychowawczej, oświatowej i kulturalnej
 • badanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez członków i odejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi tej działalności
 • prowadzenie doradztwa w sprawach organizacyjnych, prawnych i podatkowych oraz w dziedzinie rachunkowości podatkowej dla członków Zrzeszenia
 • organizowanie imprez popularyzujących działalność gospodarczą członków
 • mediacja w sprawach zawodowych między członkami
 • prowadzenie działalności samopomocowej i socjalnej oraz kas zapomogowo-pożyczkowych w oparciu o tworzone fundusze
 • załatwianie skarg dotyczących działalności członków
 • działanie na rzecz załatwiania reklamacji na drodze polubownej
 • udzielanie pomocy członkom w załatwianiu spraw związanych z wyposażeniem technicznym, prowadzeniem zakładów
 • powoływanie rzeczoznawców w zakresie spraw związanych z działalnością gospodarczą członków
 • wykonywanie innych zadań wynikających z aktualnych potrzeb organizacyjnych i gospodarczych zrzeszonych członków
 • realizację programów pomocowych finansowanych z funduszy strukturalnych i budżetu państwa wspierających rozwój przedsiębiorczości i zasobów ludzkich

Zrzeszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

 • organizacji komercyjnych i pracodawców
 • pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • pozostałej formy udzielania kredytów
 • działalności rachunkowo-księgowej, doradztwa podatkowego
 • pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych
 • wykonywania fotokopii, przygotowywania dokumentów i pozostałej specjalistycznej działalności wspomagającej prowadzenie biura
 • pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, gdzie indziej niesklasyfikowanej[2].

Struktura organizacji

Organami Zrzeszenia są: Zebranie Delegatów, Zarząd i Komisja Rewizyjna.

Skład Zarządu:

Skład Komisji Rewizyjnej:

Dane kontaktowe

ul. Mickiewicza 1
10-548 Olsztyn
e-mail: zphiu@sprint.com.pl
tel.: 89 527 33 77
fax: 89 527 33 77

Przypisy

 1. zphiu.olsztyn.pl [20.07.2014]
 2. Statut Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług w Olsztynie tekst jednolity według stanu prawnego na 29.11.2010 r.

Bibliografia

zphiu.olsztyn.pl [06.07.2014]
Statut Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług w Olsztynie. Tekst jednolity według stanu prawnego na 29.11.2010 r.