Związek Gmin "Czyste Mazury": Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja zweryfikowana][wersja zweryfikowana]
(Bibliografia)
(Bibliografia)
 
Linia 54: Linia 54:
 
[[Kategoria:Gospodarka]][[Kategoria:Związki komunalne]][[Kategoria:Mrągowo]] [[Kategoria: Szczytno]]
 
[[Kategoria:Gospodarka]][[Kategoria:Związki komunalne]][[Kategoria:Mrągowo]] [[Kategoria: Szczytno]]
 
[[Kategoria: Mikołajki (gmina miejsko-wiejska)]] [[Kategoria: Biskupiec (gmina miejsko-wiejska)]] [[Kategoria: Ruciane-Nida (gmina miejsko-wiejska)]] [[Kategoria: Pasym (gmina miejsko-wiejska)]]
 
[[Kategoria: Mikołajki (gmina miejsko-wiejska)]] [[Kategoria: Biskupiec (gmina miejsko-wiejska)]] [[Kategoria: Ruciane-Nida (gmina miejsko-wiejska)]] [[Kategoria: Pasym (gmina miejsko-wiejska)]]
[[Kategoria: Mrągowo (gmina wiejska)]] [[Kategoria: Piecki (gmina wiejska)]] [[Kategoria: Sorkwity (gmina wiejska)]] [[Kategoria: Szczytno (gmina wiejska)]] [[Kategoria: Wielbark (gmina wiejska)]] [[Kategoria: Świętajno (gmina wiejska, powiat szczycieński)]] [[Kategoria: Dźwierzuty (gmina wiejska)]] [[Kategoria: Jedwabno (gmina wiejska)]] [[Kategoria: Rozogi (gmina wiejska)]]
+
[[Kategoria: Mrągowo (gmina wiejska)]] [[Kategoria: Piecki (gmina wiejska)]] [[Kategoria: Sorkwity (gmina wiejska)]] [[Kategoria: Szczytno (gmina wiejska)]] [[Kategoria: Wielbark (gmina wiejska)]] [[Kategoria: Świętajno (gmina wiejska, powiat szczycieński)]] [[Kategoria: Dźwierzuty (gmina wiejska)]] [[Kategoria: Jedwabno (gmina wiejska)]] [[Kategoria: Rozogi (gmina wiejska)]][[Kategoria: 1990-]]

Aktualna wersja na dzień 17:10, 21 mar 2015

Związek Gmin "Czyste Mazury"

Przedmiot działalności: Gospodarka odpadami; infrastruktura komunalna.
Adres: ul. Giżycka 7

11-700 Mrągowo

E-mail: czyste.mazury@ol.jst.net.pl
Telefon: (89) 741 08 20
Strona internetowa: czyste-mazury.bip-wm.pl

Związek Gmin "Czyste Mazury" – podmiot powołany do wykonywania zadań publicznych. Posiada osobowość prawną. Organem stanowiącym i kontrolnym jest Zgromadzenie Związku, na czele którego stoi Grzegorz Zapadka (2013). Organem wykonawczym jest Zarząd kierowany przez Otolię Siemieniec (2013).

Informacje ogólne

Związek Gmin "Czyste Mazury" z siedzibą w Mrągowie został wpisany do Rejestru Związków Międzygminnych 3 grudnia 2004 r. Statut ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 180 z 17 grudnia 2004 r. (poz. 2312).

W skład Związku wchodzi 15 gmin:

Związek wykonuje publiczne zadania przekazane przez zrzeszone gminy, a przekraczające ich możliwości organizacyjne, w szczególności w zakresie dotyczącym:

  • promowania systemów gospodarowania odpadami komunalnymi oraz programów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
  • współdziałania z innymi związkami międzygminnymi, gminami, instytucjami i władzami wojewódzkimi w zakresie dostosowawczym usług i budowy infrastruktury komunalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami Unii Europejskiej
  • współdziałania w zakresie informacji i edukacji społeczności lokalnej
  • promowania Związku
  • zabiegania o zewnętrzne środki finansowe
  • wyrażania opinii lub występowania z wnioskami w sprawach istotnych dla członków Związku

Na zgodny wniosek gmin członkowskich przyjęty w trybie przewidzianym w przepisach Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Związek może przyjmować inne zadania publiczne wykonywane przez gminy. Zadania te Związek wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Struktura organizacji

Władzami Związku są : Zarząd Związku, Zgromadzenie Związku, Komisja Rewizyjna.

W skład Zarządu wchodzą:

Przewodniczącym Zgromadzenia Związku Gmin "Czyste Mazury" jest Grzegorz Zapadka (wójt gminy Wielbark).

W pracach Komisji Rewizyjnej uczestniczą:

Dane kontaktowe

Związek Gmin "Czyste Mazury"
11-700 Mrągowo, ul. Giżycka 7
tel.: (89) 741 08 20
fax: (89) 741 08 20
e-mail: czyste.mazury@ol.jst.net.pl

Bibliografia

Związek Gmin "Czyste Mazury" [11.12.2013] Statut Związku Gmin "Czyste Mazury"