Łemkowie na Warmii i Mazurach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Łemkowie na Warmii i Mazurach – wielu Łemków trafiło na tereny północno-wschodnie w 1947 roku w ramach Akcji "Wisła". Brakuje szczegółowych danych na temat liczebności Łemków w poszczególnych województwach. Część Łemków deklaruje swoją przynależność do narodu ukraińskiego.

Liczebność

Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań sporządzonego w 2011 roku przynależność do niej zadeklarowało 9 641 Polaków. Zamieszkują województwa: warmińsko-mazurskie, lubuskie, zachodniopomorskie oraz dolnośląskie.

Kultura

W roku szkolnym 2012/2013 języka łemkowskiego jako ojczystego uczyło się 281 uczniów w 35 placówkach oświatowych. Naukę języka Łemków gwarantuje Stowarzyszenie Łemków oraz wspomniane placówki oświatowe. Zdecydowana większość Łemków należy do Kościołów: Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego bądź Kościoła Katolickiego Obrządku Bizantyjsko-Ukraińskiego.

Do głównych stowarzyszeń Łemków należą: Zjednoczenie Łemków; Stowarzyszenie Łemków; Rusiński Demokratyczny Krąg Łemków "Hospodar"; Stowarzyszenie "Ruska Burska" w Gorlicach oraz Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndarowej.

Bibliografia

odrzechowa.izoo.krakow.pl [22.10.2014]
mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl [22.10.2014]