Aleksander Lewicki

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Aleksander Lewicki

Aleksander Lewicki, źródło: gronowoelblaskie.wm.pl [10.07.2014]Aleksander Lewicki, źródło: gronowoelblaskie.wm.pl [10.07.2014]
Data i miejsce urodzenia 21 grudnia 1956 r., Turowo
Wójt Gminy Gronowo Elbląskie
Okres urzędowania 2002–2006
Okres urzędowania 2006–2010
Okres urzędowania 2010–2012

Aleksander Lewicki (ur. 21 grudnia 1956 r. w Turowie) – samorządowiec, wójt gminy Gronowo Elbląskie.

Aleksander Lewicki.
Źródło: www.portel.pl

Życiorys

Jest absolwentem Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Był dyrektorem Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Nowym Dworze Elbląskim, a potem zarządcą tego gospodarstwa, gdy właścicielem była Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa. Prowadzi własne gospodarstwo.

Funkcję wójta Gronowa Elbląskiego pełnił od 2002 roku. Nie należy do partii politycznej.

W marcu 2012 roku delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku przesłała do przewodniczącego Rady Gminy Gronowo Elbląskie Romana Puchalskiego informację że, Aleksander Lewicki pełniący funkcję wójta gminy Gronowo Elbląskie jednocześnie od 18 kwietnia 1994 r. nieprzerwanie pełni funkcję prezesa Przedsiębiorstwa Rolnego "Madeks" sp. z o.o. oraz posiada w tym przedsiębiorstwie 15 udziałów o wartości 15 mln starych zł (czyli 1500 zł), co stanowi więcej niż 10% kapitału zakładowego spółki i przekracza wielkość, która jest dopuszczona. Oznacza to, że Aleksander Lewicki jako osoba pełniąca funkcję wójta gminy naruszył zakaz z art. 4 pkt. 1 ustawy antykorupcyjnej, który stwierdza, iż m.in. wójt nie może być członkiem zarządów spółek prawa handlowego, oraz zakaz z artykułu 4 pkt. 5 tej ustawy, który stanowi, iż m.in. wójt nie może posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego. Mimo oświadczenia Aleksandra Lewickiego, że spółka nie działa od kilkunastu lat, a nie została wyrejestrowana przez niedopatrzenie, sankcją za złamanie tych zakazów było wygaśnięcie mandatu.[1].

W kwietniu 2012 roku podczas głosowania na sesji gminnej rady mimo głosowania nie podjęto uchwały za wygaszeniem mandatu wójta. W maju 2012 roku Aleksander Lewicki złożył rezygnację ze stanowiska wójta. 5 sierpnia 2012 r. w Gronowie Elbląskim odbyły się przedterminowe wybory i stanowisko wójta objął Marcin Ślęzak[2].

Szkoła i wykształcenie

  • Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie

Praca

Działalność społeczna i samorządowa

  • wójt gminy Gronowo Elbląskie (2002–2012)

Przypisy

Zobacz też

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie [10.07.2014]

Bibliografia

gazetasamorzadowa.wm.pl [10.07.2014]