Andrzej Ciołek z Żelechowa

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Andrzej Ciołek z Żelechowa

Andrzej Ciołek z Żelechowa – rycerz herbu Ciołek, uczestnik bitwy grunwaldzkiej.

Życiorys

Andrzej Ciołek z Żelechowa przedstawiany był jako człowiek silny, znający rzemiosło rycerskie. W wojnie polsko-litewsko-krzyżackiej dowodził wraz z Janem ze Sprowy trzecią chorągwią przyboczną.

Po bitwie grunwaldzkiej i zakończeniu kariery wojskowej Władysław Jagiełło w 1420 roku mianował go starostą halickim, w 1424 roku podkomorzym sandomierskim, a następnie starostą. W 1430 roku mianowano go starostą generalnym wielkopolskim oraz dowódcą armii.

Bibliografia

J. Długosz, Banderia Prutenorum, wyd. K. Górski, Warszawa 1958.
J. Długosz [1415-1480], Grunwald 1410: proelii descriptio auctoris Joannis Dlugossi = opisanie bitwy według Jana Długosza = mušio aprašymas pagal Janą Dlugošą = popis bitvy podle Jana Długosze = Yan Dlugosqa köre urusmanin tasviri = Schlachtenbeschreibung nach Jan Długosz = a description of the battle according to Jan Długosz = description de la bataille d'apres Jan Długosz = opisanie bitvy po Ânu Dlugošu = opis bitvi za Ânom Dlugošem, [moderator doctrinae deditus Jan Gancewski; moderator editionem ducens Anna Westfeld], Olsztyn 2010.
Jana Długosza Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, przekł. J. Mrukówna, oprac. J. Garbacik, K. Pieradzka, Warszawa 1982.
Kronika konfliktu Władysława króla polskiego z Krzyżakami w roku Pańskim 1410, przekład J. Danka, A. Nadolski, Olsztyn 1987.
M. Duczmal, Jagiellonowie. Leksykon biograficzny, Kraków 1996.
S. Ekdahl, Die Schlacht bei Tannenberg, t. 1. Einführung und Quellenanlage, Berlin 1982.
S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski, Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411, Malbork 2010.
L. Kolankowski, Polska Jagiellonów. Dzieje polityczne, Olsztyn 1991.
A. Nadolski, Grunwald. Problemy wybrane, Olsztyn 1990.
A. Nikżentaitis, Witold i Jagiełło, Poznań 2000.
J. Sikorski, Bohaterowie Grunwaldu, Olsztyn 2010.