Andrzej z Grochocic

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Andrzej z Grochocic

Andrzej z Grochocic – uczestnik bitwy grunwaldzkiej.

Życiorys

Andrzej z Grochocic legitymował się herbem Osoria. W czasie bitwy grunwaldzkiej dowodził chorągwią gończą. 19 lipca armia polsko-litewska maszerująca na stolicę państwa krzyżackiego w Malborku zatrzymała się w Morągu. Miasto przyjęło polskiego króla, który w zarząd oddał je właśnie Andrzejowi z Grochocic. W drodze powrotnej uzyskał jeszcze miasto i zamek w Sztumie.

Po opuszczeniu terenów pruskich przez wojska koronne Krzyżacy odzyskali Sztum oraz Morąg. Andrzej z Grochocic wziął jeszcze udział w bitwie pod Koronowem rozegranej 10 października. Dzięki odpowiedniej taktyce zwyciężył wojska zaciężne wójta Nowej Marchii Michała Küchmeistra. Za wierność i walkę po stronie polskiej Andrzej z Grochocic uzyskał od polskiego króla tytuł marszałka nadwornego, a w 1419 roku mianowano go starostą kujawskim.

Bibliografia

J. Długosz, Banderia Prutenorum, wyd. K. Górski, Warszawa 1958.
J. Długosz [1415-1480], Grunwald 1410: proelii descriptio auctoris Joannis Dlugossi = opisanie bitwy według Jana Długosza = mušio aprašymas pagal Janą Dlugošą = popis bitvy podle Jana Długosze = Yan Dlugosqa köre urusmanin tasviri = Schlachtenbeschreibung nach Jan Długosz = a description of the battle according to Jan Długosz = description de la bataille d'apres Jan Długosz = opisanie bitvy po Ânu Dlugošu = opis bitvi za Ânom Dlugošem, [moderator doctrinae deditus Jan Gancewski; moderator editionem ducens Anna Westfeld], Olsztyn 2010.
Jana Długosza Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, przekł. J. Mrukówna, oprac. J. Garbacik, K. Pieradzka, Warszawa 1982.
Kronika konfliktu Władysława króla polskiego z Krzyżakami w roku Pańskim 1410, przekład J. Danka, A. Nadolski, Olsztyn 1987.
M. Duczmal, Jagiellonowie. Leksykon biograficzny, Kraków 1996.
S. Ekdahl, Die Schlacht bei Tannenberg, t. 1. Einführung und Quellenanlage, Berlin 1982.
Encyklopedia historii Polski. Dzieje polityczne, t. 1-2, Warszawa 1994-1995.
S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski, Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411, Malbork 2010.
L. Kolankowski, Polska Jagiellonów. Dzieje polityczne, Olsztyn 1991.
A. Nadolski, Grunwald. Problemy wybrane, Olsztyn 1990.
A. Nikżentaitis, Witold i Jagiełło, Poznań 2000.
Polski Słownik Biograficzny, Kraków 1978 - .
J. Sikorski, Bohaterowie Grunwaldu, Olsztyn 2010.