Arnd (Arnold) von Baden

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Arnd (Arnold) von Baden

Arnd (Arnold) von Baden (zm. 1410) – wójt Nowej Marchii, komtur Człuchowa, uczestnik bitwy grunwaldzkiej.

Życiorys

Jako rycerz krzyżacki w 1398 r. brał udział w zaborze szwedzkiej wyspy Gotlandii. W latach 1401–1402 był adiutantem wielkiego mistrza Konrada von Jungingen. Arnd (Arnold) von Baden towarzyszył wielkiemu mistrzowi między innymi w rokowaniach z królową duńską w sprawie Gotlandii. Był także kompanem (od 1407 r.) wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena, z nim również uczestniczył w zwrocie Gotlandii z racji tego, że obawiano się jej sojuszu z Danią przeciw zakonowi krzyżackiemu w przededniu wojny z Polską.

W 1408 r. został wójtem Nowej Marchii, a w 1410 r. komturem Człuchowa.

Według Jana Długosza, von Baden brał udział w bitwie pod Grunwaldem i pełnił dowództwo nad chorągwią komturstwa oraz miasta Człuchowa. Zginął na polu walki. Jego ciało razem z ciałem wielkiego mistrza oraz innych dostojników okryto purpurą i na polecenie króla przewieziono do Malborka.

Jednakże według Karola Górskiego ("Jana Długosza Banderia Prutenorum" PWN Wa-wa 1958) ani Arnold, ani inni rycerze z Człuchowa nie dotarli pod Grunwald, a sam komtur zginął nieco później; zaś tzw. banderia człuchowska przedstawiona przez Jana Długosza prawdopodobnie była drugą chorągwią warmińską. Pogląd ten podzielił również badacz Tadeusz Matwijewicz w swoim opracowaniu na temat historii herbu Człuchowa (zob. tekst na stronie Gminy Człuchów)


Bibliografia

J. Długosz, Banderia Prutenorum, wyd. K. Górski, Warszawa 1958.
J. Długosz [1415-1480], Grunwald 1410: proelii descriptio auctoris Joannis Dlugossi = opisanie bitwy według Jana Długosza = mušio aprašymas pagal Janą Dlugošą = popis bitvy podle Jana Długosze = Yan Dlugosqa köre urusmanin tasviri = Schlachtenbeschreibung nach Jan Długosz = a description of the battle according to Jan Długosz = description de la bataille d'apres Jan Długosz = opisanie bitvy po Ânu Dlugošu = opis bitvi za Ânom Dlugošem, [moderator doctrinae deditus Jan Gancewski; moderator editionem ducens Anna Westfeld], Olsztyn 2010.
Jana Długosza Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, przekł. J. Mrukówna, oprac. J. Garbacik, K. Pieradzka, Warszawa 1982.
Kronika konfliktu Władysława króla polskiego z Krzyżakami w roku Pańskim 1410, przekład J. Danka, A. Nadolski, Olsztyn 1987.
M. Duczmal, Jagiellonowie. Leksykon biograficzny, Kraków 1996.
S. Ekdahl, Die Schlacht bei Tannenberg, t. 1. Einführung und Quellenanlage, Berlin 1982.
Encyklopedia historii Polski. Dzieje polityczne, t. 1-2, Warszawa 1994-1995.
S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski, Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411, Malbork 2010.
L. Kolankowski, Polska Jagiellonów. Dzieje polityczne, Olsztyn 1991.
A. Nadolski, Grunwald. Problemy wybrane, Olsztyn 1990.
A. Nikżentaitis, Witold i Jagiełło, Poznań 2000.
J. Sikorski, Bohaterowie Grunwaldu, Olsztyn 2010.