Bałtowie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Bałtowie – plemiona zamieszkujące południowo-wschodnie rejony Morza Bałtyckiego, między dolną Wisłą a dorzeczem Dźwiny, posługujące się językami bałtyckimi należącymi go grypy językowej bałtosłowiańskiej języków indoeuropejskich. Ludy bałtyjskie dzieli się na Bałtów zachodnich (Prusowie), wschodnich (Litwini i Łotysze) i pośrednich (Kurowie).

Plemiona bałtyjskie wg. Henryka Łowmiańskiego,
Źródło: "Studia nad początkami społeczeństwa i państwa litewskiego", t. 2, Wilno 1932

Nazwa Bałtowie jest sztucznym tworem mającym za zadanie objąć wspólną nazwą opisywane ludy o wspólnej kulturze i języku. Swój rodowód ma jednak w historycznych przekazach. Ksenofont z Lapsakos w II w. p.n.e. pisał o wyspie Baltia (identyfikowanej z Półwyspem Sambijskim) na Morzu Północnym (tu Morze Bałtyckie), na której znajduje się bursztyn. Również Pliniusz pisał o greckim żeglarzu mającym jakoby w IV w. p.n.e. dotrzeć do wyspy Baltia, krainy zasobnej w bursztyn.

Bibliografia

Okulicz-Kozaryn Łucja, Dzieje Prusów, Wrocław 2000.
Powierski Jan, Prussica, Malbork 2003.
Łowmiański Henryk, Prusy – Litwa – Krzyżacy, Warszawa 1989.
Łowmiański Henryk, Studia nad początkami społeczeństwa i państwa litewskiego, t. 1–2, Wilno 1932.