Bank Żywności w Elblągu

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Bank Żywności w Elblągu

Bank Żywności w Elblągu.Źródło: bankzywnosci.elblag.pl
Bank Żywności w Elblągu.
Źródło: bankzywnosci.elblag.pl
Rok założenia 2002
Siedziba Stefczyka 7/8 82-300 Elbląg
Profil działalności Stowarzyszenie (posiada status OPP)
Kontakt Tel.: 55 648 66 11, e-mail: bzelblag@wp.pl, kontakt@bankzywnosci.elblag.pl
KRS 0000 106109

Bank Żywności w Elblągu – prezesem Stowarzyszenia jest Teresa Bocheńska. Główną misją jest łagodzenie problemu niedożywienia, zapobieganie marnotrawieniu żywności, budowanie postaw solidarnościowych. Bank Żywności pozyskuje bezpłatnie żywość, którą przekazuje organizacjom i placówką zajmującym się dożywianiem. Aby osiągnąć swój cel Bank organizuje zbiórki żywności w sklepach, zbiega niesprzedaną żywność od producentów i hurtowni. Pozyskana w taki sposób żywność trafia do ponad pięćdziesięciu organizacji pozarządowych, ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic socjoterapeutycznych, stołówek dla bezdomnych czy placówek zajmujących się osobami chorymi i niepełnosprawnymi. Bank jest organizacją pożytku publicznego.

Historia

Bank Żywności w Elblągu od 2007 roku publikuje na swojej stronie internetowej sprawozdania z działalności. Sporządzone są ona w formie raportu merytorycznego jak i rozliczenia. Zawarte są w nich opisy podjętych projektów. Stowarzyszenie od 2007 roku bierze udział w unijnym projekcie pomocy żywnościowej dla najbiedniejszych mieszkańców, pod nazwą PEAD. W 2008 roku dodatkowo przygotowało 120 paczek świątecznych dla dzieci, zaś w 2010 roku było ich 34, w 2013 - 50. W tym samym roku w ramach Międzynarodowego Dnia Walki z Głodem zorganizowany został przemarsz angażujący dzieci ze szkół podstawowych, co zostało nagrodzone przez Federację Polskich Banków Żywności. W czasie swojej działalności Bank Żywności realizował wiele projektów, należą do nich między innymi: "Przeciwdziałaj aktywizując", "Rozwój i podniesienie profesjonalizmu usług świadczonych przez Bank Żywności w Elblągu", "Żywność największym darem" czy " Obfity talerz".

Statut

Statut Stowarzyszenia dostępny jest na jego oficjalnej stronie internetowej i zawiera kolejno:

  1. Postanowienia ogólne.
  2. Cele i sposoby ich realizacji.
  3. Członkowie Banku Żywności.
  4. Władze Banku Żywności.
  5. Wale zebranie.
  6. Zarząd.
  7. Komisja Rewizyjna.
  8. Majątek Banku Żywności.
  9. Zmiana Statutu i rozwiązanie Banku Żywności.

Cele

Głównymi celami organizacji są:
-zmniejszenie obszarów niedożywienia i głodu,
-budowanie postaw solidarności społecznej,
-przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

Zarząd

Prezes - Teresa Bocheńska
Wiceprezes - Teresa Urban
Skarbnik - Krzysztof Orszewski
Sekretarz - Rafał Siwko
Członek Zarządu - Maria Amilianowicz

Formy działalności

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez następujące formy działalności:
-pozyskiwanie nadwyżki żywności od producentów i sprzedawców,
-organizacja zbiórek żywności na rzecz potrzebujących pomocy angażując wolontariuszy i młodzież,
-realizowanie unijnego programu pomocy żywnościowej PEAD we współpracy z Federacją Polskich Banków Żywności.

Źródła

Statut [22.10.2014]
Bank Żywności w Elblągu [22.10.2014]