Bartłomiej z Kłobucka

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Bartłomiej z Kłobucka

Data śmierci 1434

Bartłomiej z Kłobucka (zm. w 1434 r.) – proboszcz kłobucki, kapelan królewski, uczestnik bitwy grunwaldzkiej, stryj kronikarza Jana Długosza.

Życiorys

W latach 1410–1435 był proboszczem w Kłobucku. W pismach kronikarza Jana Długosza, który wiele informacji o bitwie pod Grunwaldem zaczerpnął właśnie od ojca i stryja, Bartłomiej z Kłobucka występował jako kapelan podczas wyprawy grunwaldzkiej przebywający blisko króla Jagiełły.

Z postacią Bartłomieja wiąże się również utrwalona w kronikach Długosza relacja o niezwykłym nocnym widzeniu poprzedzającym bitwę pod Grunwaldem. Pewni ludzie czuwający w nocy widzieli na tarczy księżyca walkę między królem a mnichem. Mnich pokonany przez króla został strącony z tarczy księżycowej i spadł w dół. Te rewelacje potwierdził kapelan królewski Bartłomiej, który twierdził, że walkę tę widział na własne oczy. Aby przepowiednia zwycięstwa mogła się spełnić, tuż przed bitwą ksiądz Bartłomiej wraz z drugim kapelanem Jarosławem odprawił dwie msze na życzenie króla Jagiełły. Pierwszą mszę odprawiał Bartłomiej z Kłobucka, drugą – Jarosław.

Bibliografia

J. Długosz, Banderia Prutenorum, wyd. K. Górski, Warszawa 1958.
J. Długosz [1415-1480], Grunwald 1410: proelii descriptio auctoris Joannis Dlugossi = opisanie bitwy według Jana Długosza = mušio aprašymas pagal Janą Dlugošą = popis bitvy podle Jana Długosze = Yan Dlugosqa köre urusmanin tasviri = Schlachtenbeschreibung nach Jan Długosz = a description of the battle according to Jan Długosz = description de la bataille d'apres Jan Długosz = opisanie bitvy po Ânu Dlugošu = opis bitvi za Ânom Dlugošem, [moderator doctrinae deditus Jan Gancewski; moderator editionem ducens Anna Westfeld], Olsztyn 2010.
Jana Długosza Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, przekł. J. Mrukówna, oprac. J. Garbacik, K. Pieradzka, Warszawa 1982.
Kronika konfliktu Władysława króla polskiego z Krzyżakami w roku Pańskim 1410, przekład J. Danka, A. Nadolski, Olsztyn 1987.
M. Duczmal, Jagiellonowie. Leksykon biograficzny, Kraków 1996.
S. Ekdahl, Die Schlacht bei Tannenberg, t. 1. Einführung und Quellenanlage, Berlin 1982.
Encyklopedia historii Polski. Dzieje polityczne, t. 1-2, Warszawa 1994-1995.
S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski, Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411, Malbork 2010.
L. Kolankowski, Polska Jagiellonów. Dzieje polityczne, Olsztyn 1991.
A. Nadolski, Grunwald. Problemy wybrane, Olsztyn 1990.
A. Nikżentaitis, Witold i Jagiełło, Poznań 2000.
Polski Słownik Biograficzny, Kraków 1978 - .
J. Sikorski, Bohaterowie Grunwaldu, Olsztyn 2010.