Bartoszycki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Bartoszycki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Chór BUTW.Źródło: facebook.com [18.06.2014]
Chór BUTW.
Źródło: facebook.com [18.06.2014]
Data założenia: 2008 rok
Poziom szkoły: uczelnia publiczna/stowarzyszenie
Adres: 11-200 Bartoszyce ul. Ogrodowa 1A

Bartoszycki Uniwerstet Trzeciego Wieku – placówka edukacyjna dla osób starszych zlokalizowana w Bartoszycach.

Historia

Bartoszycki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. Powstał w 2008 roku z myślą o emerytach i rencistach, którzy mają dużo wolnego czasu i chcą się dokształcać. Słuchacze mają możliwość uczestniczenia w wykładach, projektach edukacyjnych, spektaklach teatralnych, koncertach muzycznych, w wycieczkach krajoznawczych. W lutym 2012 roku liczba słuchaczy wynosiła 209 osób.

Cele

Główne cele Bartoszyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku to:

 • prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnej aktywizacji intelektualnej, psychicznej i fizycznej osób starszych i niepełnosprawnych
 • aktywizacja społeczna członków Stowarzyszenia w Bartoszycach i w powiecie bartoszyckim
 • upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej

Formy działania

Bartoszycki Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje następujące formy działalności:

 • wykłady, seminaria, dyskusje, konferencje naukowe z różnych dziedzin nauki
 • konwersatoria z języków obcych
 • zajęcia informatyczne
 • warsztaty psychologiczne i artystyczne
 • spotkania z przedstawicielami nauki, kultury, sztuki, polityki, gospodarki
 • zajęcia z kultury fizycznej i rehabilitację zdrowotną
 • aktywną działalność turystyczno–krajoznawczą, działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego
 • działalność w zespołach, klubach i sekcjach zainteresowań
 • samopomoc koleżeńską i pracę społeczną słuchaczy
 • prowadzenie akcji informacyjnej i wydawniczej, propagującej działalność
 • współpracę z zagranicą
 • promocję historii narodu polskiego i mniejszości narodowych
 • promocję kultury regionalnej

Władze

Skład Zarządu

 • Prezes Maria Milewska
 • Wiceprezes Bożena Misiarz
 • Sekretarz Elżbieta Kupis
 • Skarbnik Krystyna Kołacz
 • Członkowie: Józef Chruszczyński, Barbara Kryś

Sekcje

 • wolontariacko-kulinarna
 • turystyczno-krajoznawcza
 • gimnastyki rehabilitacyjnej
 • kijki
 • wokalna
 • malarska
 • rękodzieła
 • komputerowa

Ciekawostki

Słuczacze BUTW mają swój własny hymn. Słowa do niego napisała Barbara Kryś.

Stawiamy czoła współczesnej chwili,
Myśl nasza do przodu rwie.
Nowoczesności dorównać chcemy
W myśl słów Panta rei.
To w nas tkwi siła i wola niezłomna
Na nowo rozumieć świat.
Dojrzałym okiem, doświadczeń wiekiem
Rozpętlać zawiły świat.
Ref.: Wiwat! Uniwersytet Wiwat! Trzeci Wiek.
Razem z nurtem Łyny płynie pieśń
Bartoszyc sława wzmacnia się,
Wiwat! Uniwersytet Wiwat! Trzeci Wiek.
Wspólny cel uskrzydla wszystkich nas
Uniwersytecie wspieraj nas

Bibliografia

http://uniwersytet.bartoszyce.pl/ [18.06.2014]
oswiata sanepid [20.06.2014]
bazy ngo [20.06.2014]