Bogusław VIII

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Bogusław VIII

Data urodzenia 1364 r.
Data śmierci 11 lutego 1418 r.

Bogusław VIII (ur. w 1364 r., zm. 11 lutego 1418 r.) – książę słupski, uczestnik bitwy grunwaldzkiej.

Życiorys

Bogusław urodził się jako syn Bogusława V i Adelajdy Welf. Razem z bratem Wracisławem VIII zawarł sojusz z polskim królem Władysławem Jagiełłą. Książęta pomorscy zagwarantowali polskiemu królowi, że nie przepuszczą wojsk ani najemników zmierzających do państwa zakonu krzyżackiego. Po śmierci brata Bogusław VIII w 1403 roku ponownie odnowił sojusz polsko-pomorski. W zamian za służbę Władysław Jagiełło przeznaczył Bogusławowi VIII pensję, która miała być przeznaczona na utrzymanie wojska. Wojska te miały również służyć polskiemu monarsze.

Wielki mistrz Ulrich von Jungingen, nie chcąc dopuścić do ściślejszego sojuszu Pomorza z Polską, zaproponował Bogusławowi większą pensję, na którą książę słupski przystał. Dzięki szczodrej zapłacie, wojska Bogusława VIII w bitwie pod Grunwaldem stanęły po stronie zakonu krzyżackiego. Po klęsce Krzyżaków Bogusław chciał odnowić kontakty z polskim królem. Stacjonujące pod Malborkiem wojska polsko-litewskie oblegające twierdzę zostały wsparte wojskiem Bogusława. W zamian za odnowienie sojuszu i zerwanie stosunków z zakonem krzyżackim Władysław Jagiełło nadał Bogusławowi prawem lennym Bytów z okręgiem, Czarne, Biały Bór, Mirosławiec i Czopę. Do końca życia Bogusław pozostawał w sojuszu polityczno-wojskowym z Polską. Zmarł w 1418 roku.

Bibliografia

J. Długosz, Banderia Prutenorum, wyd. K. Górski, Warszawa 1958.
J. Długosz [1415-1480], Grunwald 1410: proelii descriptio auctoris Joannis Dlugossi = opisanie bitwy według Jana Długosza = mušio aprašymas pagal Janą Dlugošą = popis bitvy podle Jana Długosze = Yan Dlugosqa köre urusmanin tasviri = Schlachtenbeschreibung nach Jan Długosz = a description of the battle according to Jan Długosz = description de la bataille d'apres Jan Długosz = opisanie bitvy po Ânu Dlugošu = opis bitvi za Ânom Dlugošem, [moderator doctrinae deditus Jan Gancewski; moderator editionem ducens Anna Westfeld], Olsztyn 2010.
Jana Długosza Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, przekł. J. Mrukówna, oprac. J. Garbacik, K. Pieradzka, Warszawa 1982.
Kronika konfliktu Władysława króla polskiego z Krzyżakami w roku Pańskim 1410, przekład J. Danka, A. Nadolski, Olsztyn 1987.
M. Duczmal, Jagiellonowie. Leksykon biograficzny, Kraków 1996.
S. Ekdahl, Die Schlacht bei Tannenberg, t. 1. Einführung und Quellenanlage, Berlin 1982.
Encyklopedia historii Polski. Dzieje polityczne, t. 1-2, Warszawa 1994-1995.
S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski, Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411, Malbork 2010.
L. Kolankowski, Polska Jagiellonów. Dzieje polityczne, Olsztyn 1991.
A. Nadolski, Grunwald. Problemy wybrane, Olsztyn 1990.
A. Nikżentaitis, Witold i Jagiełło, Poznań 2000.
Polski Słownik Biograficzny, Kraków 1978 - .
J. Sikorski, Bohaterowie Grunwaldu, Olsztyn 2010.