Bractwo Pielgrzymkowe św. Jakuba Starszego w Kętrzynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Bractwo Pielgrzymkowe św. Jakuba Starszego w Kętrzynie

Bractwo Pielgrzymkowe
Bractwo Pielgrzymkowe
Rok założenia 2004
Siedziba ul. Zamkowa 5/2, 11-400 Kętrzyn
Profil działalności Stowarzyszenie katolickie
Kontakt Tel.: 89 752 45 35, 785 184 722
KRS 0000267190


Bractwo Pielgrzymkowe św. Jakuba Starszego – stowarzyszenie katolickie powstałe w 2004 roku. Jego honorowym członkiem jest ksiądz kanonik dziekan Stanisław Majewski. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na kulcie św. Jakuba i nauce Chrystusa. Przewodniczącym jest Józef Banaszuk.

Historia

Bractwo Pielgrzymkowe powstało w lipcu 2004 roku jako forma organizacji katolickiej przy parafii św. Jerzego w Kętrzynie. 16 września 2006 roku uzyskało wpis do KRS-u.

Stowarzyszenie w ramach swojej działalności zorganizowało wiele pielgrzymek rowerowych: Kętrzyn - Rzym (7-23.06.2003), Kętrzyn - Ostra Brama (23-28.08.2004), Kętrzyn - Jasna Góra (21-25.07.2005), Kętrzyn - Santiago de Compostela (13.06-4.07.2005), Kętrzyn - Częstochowa (2009), Kętrzyn - Stoczek Warmiński (26.08.2012), Kętrzyn - Gietrzwałd (13-14.07.2013).

Statut

Statut Stowarzyszenia reguluje zasady jego funkcjonowania. Jest on dostępny na oficjalnej stronie Bractwa. Ujęte są w nim następujące zagadnienia:

 • Nazwa, teren działania i siedziba Bractwa
 • Cele i formy działania
 • Członkowie - ich prawa i obowiązki
 • Ustrój i władze Bractwa
 • Walne zebranie
 • Majątek Bractwa
 • Zmiana statutu i rozwiązanie się Bractwa

Cele

 • porozumienie różnych osób, organizacji i wspólnot na rzecz pojednania i ekumenie
 • wpieranie inicjatyw i podejmowanie działań na rzecz odnowy duchowej i moralnej w regionie, mieście Kętrzynie
 • propagowanie kultu św. Jakuba
 • krzewienie idei pielgrzymowania, medytacji i modlitwy
 • podejmowanie działań umożliwiających pomoc prawną, materialną i rzeczową członkom Bractwa oraz osobom i rodzinom potrzebującym
 • kształtowanie patriotycznych i niepodległościowych postaw członków bractwa
 • pomoc na rzecz pielgrzymowania, turystyki krajoznawczo-poznawczej, wypoczynku, wychowania dzieci i młodzieży z uwzględnieniem historii, kultury i dobrych obyczajów.

Zarząd

Przewodniczący - Józef Banaszuk
Wiceprzewodniczący - Janusz Radziul
Sekretarz - Czesława Pruszyńska
Skarbnik - Henryk Nosek
Członek zarządu - Zinaida Borkowska

Formy działalności

 • pomoc prawna, materialna i rzeczowa dla osób i rodzin potrzebujących
 • opracowanie programu i udział w życiu społecznym, publicznym, środowiskowym i wewnątrz wspólnoty
 • organizowanie wykładów, sympozjów, szkoleń
 • wydawanie biuletynów, prasy i książek
 • organizowanie pielgrzymek, wycieczek, rajdów, wypoczynku
 • prowadzenie akcji charytatywnych i organizowanie zbiorek publicznych
 • udział w uroczystościach patriotycznych i niepodległościowych
 • współpraca z innymi organizacjami o podobnych celach


Bibliografia

Bractwo św. Jakuba [20.02.2015]
KRS [20.02.20215]
docs.google.com, Statut Bractwa [20.02.2015]