Brama Warmińska w Bałdach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Brama Warmińska w Bałdach
typ obiektu: brama
lokalizacja: Bałdy

Brama Warmińska w Bałdach – jeden z elementów składowych Alei Biskupów w Baldach w gminie Purda, w województwie warmińsko-mazurskim. Symbolizuje "wrota" Warmii.

Opis

W Bałdach leżących po stronie mazurskiej, ale niedaleko od granicy Warmii, składano pierwszy hołd biskupom wkraczającym na ziemie warmińskie. To tu witano ich uroczyście w imieniu kapituły warmińskiej. Nowego biskupa witał kapłan z Butryn wraz ze swymi parafianami. Powitaniom towarzyszyły śpiewy, muzyka. Na spotkanie biskupa udawała się delegacja kapituły warmińskiej, której towarzyszyła szlachta, mieszczanie 13 miast warmińskich, wolni pruscy i chłopi. Następnie uroczysty orszak kierował się do kościoła w Butrynach.

Na bramie umieszczono herby Warmii, kapituły warmińskiej i biskupa. Uroczyste powitania w Bałdach odbywały się od czasów Hozjusza aż do czasów ostatniego polskiego biskupa Warmii przed zaborami Ignacego Krasickiego.

Ciekawostki

W Bałdach organizowana jest największa impreza w gminie, tj. Warmiński Kiermas Tradycji, Dialogu, Zabawy, który od 2007 r. odbywa się w każdą pierwszą sobotę lipca.

Bibliografia

Kanon krajoznawczy Warmii i Mazur, red. S. Charajda, I. Liżewska, K. Młynarczyk, Olsztyn 2010.
pl.wikipedia.org [02.01.2015]