Czasznik modrozielony

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Czasznik modrozielony

Icmadophila ericetorum
(L.) A. Zahlbr.
Czasznik modrozielonyFot. Jason Hollinger. Źródło: Commons Wikimedia
Czasznik modrozielony
Fot. Jason Hollinger. Źródło: Commons Wikimedia
Systematyka
Królestwo grzyby
Gromada grzyby workowe
Klasa miseczniaki (Lecanoromycetes)
Rząd otwornicowce
Rodzina czasznikowate
Rodzaj czasznik
Gatunek czasznik modrozielony
Synonimy

Czasznik modrozielony (Icmadophila ericetorum (L.) A. Zahlbr.) – gatunek zlichenizowanego grzyba workowego (porostu) z rodziny czasznikowatych (Icmadophillaceae), rzędu otwornicowców (Pertusariales).

Plecha

Plecha skorupiasta, średnicy do 10(20) cm, grubości do 0,6 mm, ziarenkowata lub gładka, jednolita, pomarszczona lub nieregularnie popękana, białoszara lub szarozielona. Apotecja lecideowe, średnicy 1-4 mm, siedzące lub na bardzo krótkich trzoneczkach, koliste lub pogięte, pojedyncze albo zrastające się po kilka. Tarczki różowawe lub cielistoczerwonawe, płaskie lub wypukłe. Brzeżek cienki, jaśniejszy od tarczki, stopniowo zanikający.

Rozmieszczenie i ekologia

Porost ten rośnie w miejscach wilgotnych i ocienionych na murszejącym drewnie, obumarłych szczątkach roślin zielnych i mchach, na próchniczej i torfiastej glebie. W górach dość częsty, na niżu bardzo rzadki.

Na Warmii i Mazurach gatunek ten znany był do niedawna jedynie z dwóch historycznych stanowisk. Współcześnie stwierdzono jego występowanie w obszarze Natura 2000 "Swajnie".

Wartość użytkowa

Porost objęty w Polsce ścisłą ochroną gatunkową. W skali kraju zagrożony wymarciem (kategoria EN na "Czerwonej liście").

Bibliografia

Wójciak Hanna, Porosty, mszaki, paprotniki, Warszawa 2003.
Cieśliński Stanisław: Atlas rozmieszczenia porostów (Lichenes) w Polsce Północno-Wschodniej, Phytocoenosis 15 (N.S.). Suppl. Cartograph. Geobot. 15: 1–426, 2003.
Cieśliński Stanisław, Czyżewska Krystyna, Fabiszewski Jerzy: Czerwona lista porostów w Polsce. Red list of the lichens in Poland, w: Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Red list of plants and fungi in Poland, Mirek Zbigniew , Zarzycki Kazimierz , Wojewoda Władysław, Szelag Zbigniew (eds.), Kraków: W. Szafer Inst. of Botany, PASc, 71–89, 2006.
pl.wikipedia.org, Icmadophila [24.06.2014]
pl.wikipedia.org, lista porostów objętych ochroną prawną w Polsce [24.06.2014]