Dąbrowskie (gmina Olecko)

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Dąbrowskie

Rodzaj miejscowości wieś sołecka
Państwo  Polska
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat olecki
Gmina Olecko
Liczba ludności (2010) 276
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Dąbrowskie
Dąbrowskie
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Dąbrowskie
Dąbrowskie
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }


Dąbrowskie (niem. Dombrowsken, od 1938 r. Königsruh) – wieś sołecka położona w województwie warmińsko–mazurskim, w powiecie oleckim, w gminie Olecko. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa suwalskiego. W latach 1999–2001 wieś wchodziła w skład powiatu olecko–gołdapskiego. Miejscowość w 2010 roku liczyła 276 mieszkańców[1]. W skład sołectwa wchodzą wsie: Dąbrowskie, Kolonie Dąbrowskie i Pieńki. Obecnie funkcję sołtysa sprawuje Grzegorz Wróblewski[2].

Położenie

Wieś położona jest we wschodniej części Pojezierza Zachodniosuwalskiego, 8 km na północny wschód od Olecka; na północ od drogi wojewódzkiej nr 653. Na południe od wsi położone są wzgórza: Zamczysko oraz Dąbrowskie Pagórki o wysokości 202 m n.p.m. Na pierwszym z nich odkryto ślady po grodzisku jaćwieskim.

Dzieje miejscowości

Wieś powstała w ramach kolonizacji północno–wschodnich terenów Prus Książęcych. W 1562 roku starosta Wawrzyniec von Halle sprzedał za 220 grzywien cztery łany sołeckie burmistrzowi Olecka Stanisławowi Milewskiemu. W zamian Milewski zobowiązał się do założenia wsi czynszowej na 44 łanach na prawie chełmińskim. Osadnicy otrzymali 10 lat wolnizny. Obok nazwy Dąbrowskie funkcjonowała też nazwa Milewskie - od nazwiska pierwszego sołtysa. Wieś należała do parafii ewangelickiej w Olecku. W połowie XIX wieku znajdujący się tutaj dwór przeszedł w ręce polskiej rodziny szlacheckiej Przyborowskich.

Szkoła we wsi (data założenia nie jest znana) w 1935 roku zatrudniała jednego nauczyciela, a w ośmiu klasach uczęszczało do niej ogółem 65 dzieci. Obecnie jest to wieś sołecka.

Liczba mieszkańców w poszczególnych latach:

  • 1857 r. - 391 osób
  • 1933 r. - 333 osoby
  • 1939 r. - 274 osoby

Religia

Wieś znajduje się na terenie parafii pw. św. Stanisława w Szczecinkach.

Zabytki

  • cmentarz ewangelicki z XIX wieku
  • budynek mieszkalny z początku XX wieku (nr 5)

Bibliografia

Olecko. Z dziejów miasta i powiatu, red. Andrzej Wakar i in., Olsztyn 1974.
Orłowicz Mieczysław, Ilustrowany przewodnik po Mazurach Pruskich i Warmii, Na nowo podali do druku Grzegorz Jasiński, Andrzej Rzempołuch, Robert Traba, Olsztyn 1991.
Statistisch-Topographisches Adreß-Handbuch von Ostpreussen, Commission bei Wilhelm Koch, Königsberg 1857.
Gminna Ewidencja Zabytków [12.11.2013]
Strona Urzędu Miasta Olecko [05.12.2013]
Bank Danych Lokalnych GUS [12.11.2013]
Vervaltugsgeschichte [12.11.2013]

Przypisy

  1. łącznie Dąbrowskie, Kolonie Dąbrowskie i Pieńki.
  2. Strona Urzędu Miasta Olecko [05.12.2013]