Dobromiejskie Stowarzyszenie Bezrobotnych

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Dobromiejskie Stowarzyszenie Bezrobotnych

Dobromiejskie Stowarzyszenie Bezrobotnych
Dobromiejskie Stowarzyszenie Bezrobotnych
Rok założenia 2003 rok
Siedziba ul. Olsztyńska 2, 11-040 Dobre Miasto
Profil działalności reprezentowanie ludzi bezrobotnych wobec administracji rządowej i samorządowej
Kontakt tel.(089) 616 24 97, e-mail: stowarzyszenie@dsb.neostrada.pl
KRS 0000172602

Dobromiejskie Stowarzyszenie Bezrobotnych – stowarzyszenie powstałe w 2003 roku. Podstawowym celem jego działalności jest reprezentowanie osób bezrobotnych wobec administracji rządowej i samorządowej. Stowarzyszenie prowadzi ścisłą współpracę z takimi instytucjami jak Urząd Pracy, Rada Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Prezesem stowarzyszenia jest Dariusz Gołębiowski.

Historia

Spotkanie założycielskie Dobromiejskiego Stowarzyszenia Bezrobotnych odbyło się w lipcu 2003 roku. Trzy miesiące później - we wrześniu 2009 roku - stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń.

Dzięki pomocy władz miasta, siedzibą stowarzyszenia w 2003 roku stało się dobromiejskie kino.

We wrześniu 2004 roku Stowarzyszenie oraz władze gminy Dobre Miasto podpisali ze Stowarzyszeniem Warmińsko-Mazurki Bank Żywności porozumienie, na mocy którego do gminy miało trafić 10 ton żywności.

W tym samym roku Dobromiejskie Stowarzyszenie Bezrobotnych przeprowadziło ankietę, która miała wskazać szansę na zatrudnienie wśród bezrobotnych z gminy Dobre Miasto. Ankietę przeprowadzono wśród średnich i małych przedsiębiorstw.

Również w 2004 roku Stowarzyszenie brało udział w Majówce Organizacji Pozarządowych, która odbyła się w Barczewie.

Statut

Dobromiejskie Stowarzyszenie Bezrobotnych działa w oparciu o statut, który zbudowany jest z następujących rozdziałów: I. Postanowienia ogólne

II. Cele Stowarzyszenia i ich realizacja Podstawowym statutowym celem działalności stowarzyszenia jest reprezentowanie osób bezrobotnych przed władzami samorządowymi i rządowymi.

III. Członkowie Stowarzyszenia Członkami stowarzyszenia mogą być pełnoletnie bezrobotne osoby będące obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na: członków zwyczajnych, członków nadzwyczajnych oraz członków honorowych. Przyjmowanie członków odbywa się na podstawie uchwały zarządu.

IV. Władze Stowarzyszenia Władzami stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński. Kadencja wszystkich władz trwa 3 lata. Zarząd, zgodnie ze statutem, składa się z 5-7 osób.

V. Majątek Stowarzyszenia Majątek stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze. Fundusze służą do realizacji założeń statutowych stowarzyszenia. Fundusze tworzą: składki członkowskie, wpływy z działalności statutowej i gospodarcze, dotacje oraz zbiórki publiczne, a także :darowizny i zapisy.[1].

Cele

Dobromiejskie Stowarzyszenie Bezrobotnych, zgodnie z założeniami statutowymi, realizuje następujące cele:

 • Reprezentowanie interesów bezrobotnych wobec administracji samorządowej i administracji państwowej,
 • Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście w zakresie pomocy społecznej dla osób bezrobotnych,
 • Współpraca z Filą w Dobrym Mieście Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego w Olsztynie w zakresie współdziałania i realizacji polityki rynku pracy,
 • Współpraca ze związkami zawodowymi i organizacjami społecznymi w zakresie przeciwdziałania skutkom bezrobocia,
 • Organizowanie pomocy charytatywnej dla bezrobotnych m.in. poprzez nawiązywanie współpracy z organizacjami charytatywnymi i innymi organizacjami i instytucjami społecznymi,
 • Przeciwdziałanie patologii społecznej wśród osób bezrobotnych.

Zarząd

Członkowie zarządu Dobromiejskiego Stowarzyszenia Bezrobotnych:

Formy działalności

Dobromiejskie Stowarzyszenie Bezrobotnych w celu realizacji podstawowych założeń statutowych podejmuje następujące działania:

 • umożliwianie członkom stowarzyszenia aktywności społecznej, oświatowej i kulturalnej,
 • prowadzenie współpracy z władzami miasta, urzędami i instytucjami administracji państwowej, organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi, organizacjami pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania bezrobociu,
 • organizowanie pomocy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym,
 • stwarzanie warunków do przekwalifikowania zawodowego,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu zasad rządzących wolnym rynkiem, a także zasad przedsiębiorczości.

Przypisy

Bibliografia

A. Mielnicki, Mleko, ryż i makaron, "Nasza Warmia", 30 września 2004 roku.
Bezrobotni nie znaczy bezradni, "Nasza Warmia", 19-26 listopada 2003 roku, nr 44 (61).
Marne szanse, "Nasza Warmia", 12 sierpnia 2004 roku.
Baza organizacji pozarządowych i instytucji, [14.05.2014]
Dobromiejskie Stowarzyszenie Bezrobotnych [14.05.2014]
mojepanstwo.pl [14.05.2014]
Krajowy Rejestr Sądowy online [14.05.2014]