Dodanie przypisu w haśle

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

W treści hasła można dodać przypis do wybranego fragmentu. W tym celu w między wyrazami, w miejscu gdzie ma być cyferka oznaczająca przypis należy wstawić wikikod, np.:

pełna prezentacja z konferencji <ref>Prezentacja z konferencji</ref> zawiera szczegółowe dane...


następnie na końcu treści hasła należy wpisać wikikod

<references/>


w ten sposób osiągamy następujący efekt:

pełna prezentacja z konferencji [1] zawiera szczegółowe dane...

  1. Prezentacja z konferencji